English Version

Riaditeľka festivalu
PhDr. Jana Kresáková
e-mail: jana.kresakova@nocka.sk

Kontakt pre záujemcov o pridelenie miesta pre stánky
Mgr. Danka Kabátová
e-mail: kultura@vychodna.eu
telefón: 044/529 52 51

Programový riaditeľ
Mgr. art. Pavol Pitoňák
e-mail: pitonak@eventart.sk

Kontakt pre médiá
Zuzana Račková
e-mail: zuzana.rackova@nocka.sk
telefón: +421 918 817 148

Produkčný manažér
PhDr. Pavol Ňuňuk
e-mail: pavel.nunuk@gmail.com


Tajomníčka FFV
Mgr. Ľudmila Iványiová
e-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk

oddelovač