English Version
Výkonný riaditeľ
Pavel Ňuňuk
Email: pavel.nunuk@nocka.sk
Telefón: 02/204 71 225

Programový riaditeľ
Pavol Pitoňák
Email: pitonak@eventart.sk

Tajomníčka festivalu
Ľudmila Iványiová
Email: ludmila.ivanyiova@nocka.sk
Telefón: 02/204 71 244

Kontakt pre médiá
Zuzana Račková
Email: zuzana.rackova@nocka.sk
Telefón: 0918 817 148

Stánkový predaj
Obecný úrad
Východná 616
032 32 Východná
Email: kultura@vychodna.eu
Telefón: 044/5207 419
oddelovač