English Version

Mgr. art. Pavol Pitoňák
programový riaditeľ
e-mail: pitonak@eventart.sk

 

Mgr. Ľudmila Iványiová
tajomníčka FFV
e-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk

 

Kontakt pre médiá
Zuzana Račková
e-mail: zuzana.rackova@nocka.sk
telefón: +421 918 817 148

 

 

 

 

oddelovač