English Version

Mgr. art. Pavol Pitoňák
programový riaditeľ
e-mail: pitonak@eventart.sk

 

Kontakt pre záujemcov o pridelenie miesta pre stánky
Mgr. Danka Kabátová
e-mail: kultura@vychodna.eu
telefón: 044/529 52 51

 

Mgr. Ľudmila Iványiová
tajomníčka FFV
e-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk

 

Kontakt pre médiá
Zuzana Račková
e-mail: zuzana.rackova@nocka.sk
telefón: +421 918 817 148

 

 

 

 


oddelovač