English Version

Všeobecné informácie pre návštevníkov o organizácii festivalu


Vstup a identifikácia


– Otvorenie festivalového areálu: vo štvrtok 29. 6. o 12.00 h.
– Otvorenie stanového mestečka: vo štvrtok 29. 6. o 18.00 h.
– Každý návštevník s platným lístkom dostane potlačený náramok, s ktorým sa počas festivalu bude identifikovať pri vstupe do areálu amfiteátra a do hľadiska na veľkú scénu, prípadne po vyzvaní v priestoroch amfiteátra.
– Identifikačný potlačený náramok musí byť založený na zápästí tak, aby sa nedal stiahnuť. Výnimka je možná len v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál, z ktorého je náramok vyrobený.
– Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikačného náramku, resp. návratky je zodpovedný návštevník. V prípade straty identifikačného potlačeného náramku sa návštevník do areálu nedostane, náhradný náramok mu vydaný nebude – jedinou možnosťou je v takomto prípade opätovné zakúpenie vstupu/lístka. Návštevníci bez náramku budú z areálu vyvedení.
– Vo vlastnom záujme neposkytujte svoj náramok iným osobám, lebo pri opätovnej kontrole a zistení nesprávneho čipovania sa náramok stáva neplatným a návštevníkovi bude odobraný. V takomto prípade zostáva len možnosť zakúpiť si nový náramok.

Doprava na festival

– Návštevníci môžu využiť dopravné spojenie, ktoré je zabezpečené prostredníctvom ŽSR. Rýchliky zo smerov Bratislava a Košice budú zastavovať priamo v Železničnej stanici Východná. Od každého je zabezpečená autobusová doprava k amfiteátru. Kyvadlová doprava je zabezpečená aj opačným smerom – od amfiteátra na stanicu.
– 15 minút po skončení posledného predstavenia na veľkej scéne bude z autobusovej zástavky pod amfiteátrom odchádzať autobus smerom do Liptovského Mikuláša.

Parkovanie

– Pre návštevníkov budú vyhradené dve parkovacie plochy, ktoré sa nachádzajú za amfiteátrom a vedľa neho nad autobusovou zástavkou. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, aby neparkovali popri ceste v smere z obce na železničnú stanicu a neobmedzovali tým autobusovú kyvadlovú dopravu.
– V prípade parkovania popri hlavnej ceste 1/18 zo smeru od Važca a diaľnice D1 bude v polhodinových intervaloch počas SOBOTY od 11.00 do 20.00 h premávať mikrobus a bezplatne bude zvážať návštevníkov do amfiteátra a späť.

Bezpečnosť a organizátori

– V areáli festivalu budú po celý čas prítomné policajné hliadky. Sídliť budú  v ATC chatke č. 1.
– Členovia bezpečnostnej služby budú označení nápisom SECURITY a identifikačným číslom.
– Členovia produkčného tímu budú mať visačky s menom a náramky hnedej farby.
– Obslužný personál bude mať hnedé náramky a oranžové vesty s označením FF Východná.

Zdravotná pomoc a prvá pomoc

– Počas festivalu bude návštevníkom k dispozícii aj stála zdravotnícka služba. Zdravotníci budú v chatke č. 2 a pre prípad potreby bude pripravená aj sanitka.
– Rýchla zdravotná služba je aj v obci Východná.
– V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v obci, na stanici a pod.) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.
– Najbližšia pohotovostná lekáreň, otvorená aj cez víkend do 20.00 h, je lekáreň APIA na  Námestí osloboditeľov 18 v Liptovskom Mikuláši.

Čo je zakázané

– Vstup do areálu so sklenenými fľašami a inými sklenenými nádobami.
– Pyrotechnické predmety, otvorený oheň, ostré predmety a predmety ohrozujúce bezpečnosť.
– Drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.
– Fajčenie v priestoroch hľadiska veľkej a malej scény, v priestoroch detského košiarika a v uzatvorených priestoroch ako Humno a stan na zábavy.
– Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických záznamov alebo videozáznamov, s výnimkou zástupcov akreditovaných médií označených visačkou PRESS, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. V blízkosti pódií je zakázané používať blesk.

Čo si zobrať

– Preukaz poistenca, občiansky preukaz.
– Potrebné lieky.
– Hygienické potreby.
– Pokrývku hlavy, pršiplášť.

Stanové mestečko

– Stanové mestečko bude na dvoch miestach. Pozor, nebude špeciálne oplotené! Za svoje veci preto zodpovedajú majitelia.
– Rodičia s deťmi môžu aj tento rok využiť možnosť utáboriť sa v špeciálnom stanovom mestečku pre rodiny s deťmi do 12 rokov.
– Návštevníkov stanového tábora žiadame, aby odpadky odhadzovali do smetných košov umiestnených v tábore.
– V blízkosti stanového tábora budú toalety, umývadlá a sprchy.
– V stanovom tábore je zakázané zakladať oheň.

Voda

– V areáli amfiteátra sú viaceré toalety, sprchy a umývadlá. Vo všetkých je pitná voda, ktorú si možno naberať do fliaš.

Peniaze

– Medzi budovou pre VIP a Humnom bude umiestnený bankomat Poštovej banky.

Občerstvenie

– Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet stánkov s občerstvením. V stravovacom centre bude aj krytý stan, kde možno konzumovať na mieste zakúpené jedlo aj v prípade nepriaznivého počasia.

Zvieratá

– Do festivalového areálu je povolený vstup psov a iných domácich zvierat len na vôdzke a s náhubkom.
– Majitelia sú povinní po svojich zvieratách odstraňovať exkrementy. V opačnom prípade budú vykázaní z areálu amfiteátra.

Počasie

– Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.
– Aktuálne informácie o počasí vo Východnej nájdete na www.meteo.sk. Priamo v areáli bude meteostanica.
– V prípade pekného počasia odporúčame chrániť si hlavu pred slnkom.
– Pre prípad dažďa sa oplatí mať so sebou pršiplášť, prípadne gumenú nepremokavú obuv.

Obchody

– V areáli budú stánky s občerstvením a stánky s ľudovoumeleckými výrobkami. Obchody s potravinami a drogistickým tovarom sú v obci Východná. COOP Jednota je otvorená v piatok do 17.30 h a v sobotu od 7.30 h do 12.00 h.

Dobrá rada

– Nezdržiavajte sa v blízkosti reprosústav dlhší čas, príliš hlasný zvuk môže poškodiť sluch.

Informácie

– Počas festivalu bude otvorené informačné stredisko a od piatka 12.00 h do nedele 16.30 h bude fungovať aj telefónna informačná linka na čísle 0918 817 145.

Dôležité upozornenie

– Organizátori majú právo bezplatne použiť zábery (fotografické, video), na ktorých sú návštevníci festivalu, na jeho dokumentovanie a promovanie v budúcnosti.

 


 

Na stiahnutie

 

FFV 2017
plagát

[PDF]

FFV 2017
programový plagát

[PDF]

FFV 2017
skladačka

[PDF]
FFV 2017
skladačka (eng.)

[PDF]

 

Detské talenty 2017

 

Počas vyše šesťdesiatročnej existencie Folklórneho festivalu Východná sa na ňom predstavili už tisícky mladých a detských tanečníkov a spevákov. Tento rok majú šancu účinkovať v programe Naše malé talenty výnimočne len detské súbory a sólisti. Predtým však musia záujemcovia, ktorí chcú vystúpiť 2. júla na pódiu vo Východnej, vyplniť priložený dotazník a poslať ho do 31.3.2017 na adresu: ffvtalenty@gmail.com.

Dotazník [MS Word / DOC]  [Open (Libre) Office / ODT]  [Acrobat Reader / PDF]

 


 

Informácie pre záujemcov o pridelenie miesta pre stánky

 

Všetky žiadosti o pridelenie miesta pre stánky s tovarom a občerstvením, vrátane stánkov a priestorov pre tradičné remeslá, treba podať do 15. mája 2017 priamo obci Východná. Záujemcovia môžu vyplnené prihlášky posielať elektronicky alebo poštou. V druhom prípade treba na obálku uviesť: FFV – stánky.

O pridelení miest rozhodne výberová komisia. Rozhodnutie bude zaslané len vybraným záujemcom a to najneskôr do 5. júna 2017.

Kontaktné údaje pre zasielanie žiadostí
Telefón: 044/529 52 51;
Mail: kultura@vychodna.eu
Korešpondenčná adresa: Východná 616, 032 32 Východná
Kontaktná osoba: Mgr. Danka Kabátová

Prihláška - stánky s tovarom a občerstvením [Excel / XLS]  [Acrobat Reader / PDF]

Prihláška - tradičné remeslá [Excel / XLS]  [Acrobat Reader / PDF]

 


oddelovač