English Version

Všeobecné informácie pre návštevníkov o organizácii festivalu


Vstup a identifikácia


– Otvorenie festivalového areálu: vo štvrtok 28. 6. o 14.00 h.
– Otvorenie stanového mestečka: vo štvrtok 28. 6. o 17.00 h.
– Každý návštevník s platným lístkom dostane potlačený náramok, s ktorým sa počas festivalu bude identifikovať pri vstupe do areálu amfiteátra a do hľadiska na veľkú scénu, prípadne po vyzvaní v priestoroch amfiteátra.
– Identifikačný potlačený náramok musí byť založený na zápästí tak, aby sa nedal stiahnuť. Výnimka je možná len v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál, z ktorého je náramok vyrobený.
– Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikačného náramku, resp. návratky je zodpovedný návštevník. V prípade straty identifikačného potlačeného náramku sa návštevník do areálu nedostane, náhradný náramok mu vydaný nebude – jedinou možnosťou je v takomto prípade opätovné zakúpenie vstupu/lístka. Návštevníci bez náramku budú z areálu vyvedení.
– Vo vlastnom záujme neposkytujte svoj náramok iným osobám, lebo pri opätovnej kontrole a zistení nesprávneho čipovania sa náramok stáva neplatným a návštevníkovi bude odobraný. V takomto prípade zostáva len možnosť zakúpiť si nový náramok.

Doprava na festival

– Návštevníci môžu využiť dopravné spojenie, ktoré je zabezpečené prostredníctvom ZSSK, a.s. Rýchliky zo smerov Bratislava a Košice budú zastavovať priamo v Železničnej stanici Východná. Od každého je zabezpečená autobusová doprava k amfiteátru. Kyvadlová doprava je zabezpečená aj opačným smerom – od amfiteátra na stanicu.

Parkovanie

– Pre návštevníkov budú vyhradené dve parkovacie plochy, ktoré sa nachádzajú za amfiteátrom a vedľa neho nad autobusovou zástavkou. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, aby neparkovali popri ceste v smere z obce na železničnú stanicu a neobmedzovali tým autobusovú kyvadlovú dopravu.

Bezpečnosť a organizátori

– V areáli festivalu budú po celý čas prítomné policajné hliadky.
– Členovia bezpečnostnej služby budú označení nápisom SECURITY a identifikačným číslom.
– Členovia produkčného tímu budú mať visačky s menom a náramky hnedej farby.
– Obslužný personál bude mať hnedé náramky a oranžové vesty s označením FF Východná.

Zdravotná pomoc a prvá pomoc

– Počas festivalu bude návštevníkom k dispozícii aj stála zdravotnícka služba. Pre prípad potreby bude pripravená aj sanitka.
– Rýchla zdravotná služba je aj v obci Východná.
– V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v obci, na stanici a pod.) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.
– Najbližšia pohotovostná lekáreň, otvorená aj cez víkend v Liptovskom Mikuláši.

Čo je zakázané

– Vstup do areálu so sklenenými fľašami a inými sklenenými nádobami.
– Pyrotechnické predmety, otvorený oheň, ostré predmety a predmety ohrozujúce bezpečnosť.
– Drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.
– Fajčenie v priestoroch hľadiska veľkej a malej scény, v priestoroch detského košiarika a v uzatvorených priestoroch ako Humno a stan na zábavy.
– Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických záznamov alebo videozáznamov, s výnimkou zástupcov akreditovaných médií označených visačkou PRESS, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. V blízkosti pódií je zakázané používať blesk.

Čo si zobrať

– Preukaz poistenca, občiansky preukaz.
– Potrebné lieky.
– Hygienické potreby.
– Pokrývku hlavy, pršiplášť.

Stanové mestečko

– Stanové mestečko bude na dvoch miestach. Pozor, nebude špeciálne oplotené! Za svoje veci preto zodpovedajú majitelia.
– Za stan je poplatok  2,-€ na deň.
– Za karavan je poplatok 5,-€ na deň.
– Rodičia s deťmi môžu aj tento rok využiť možnosť utáboriť sa v špeciálnom stanovom mestečku pre rodiny s deťmi do 12 rokov.
– Návštevníkov stanového tábora žiadame, aby odpadky odhadzovali do smetných košov umiestnených v tábore.
– V blízkosti stanového tábora budú toalety, umývadlá a sprchy.
– V stanovom tábore je zakázané zakladať oheň.

Voda

– V areáli amfiteátra sú viaceré toalety, sprchy a umývadlá. Vo všetkých je pitná voda, ktorú si možno naberať do fliaš.

Peniaze

– Medzi budovou pre VIP a Humnom bude umiestnený bankomat.

Občerstvenie

– Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet stánkov s občerstvením. V stravovacom centre bude aj krytý stan, kde možno konzumovať na mieste zakúpené jedlo aj v prípade nepriaznivého počasia.

Zvieratá

– Do festivalového areálu je povolený vstup psov a iných domácich zvierat len na vôdzke a s náhubkom.
– Majitelia sú povinní po svojich zvieratách odstraňovať exkrementy. V opačnom prípade budú vykázaní z areálu amfiteátra.

Počasie

– Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.
– V prípade pekného počasia odporúčame chrániť si hlavu pred slnkom.
– Pre prípad dažďa sa oplatí mať so sebou pršiplášť, prípadne gumenú nepremokavú obuv.

Obchody

– V areáli budú stánky s občerstvením a stánky s ľudovoumeleckými výrobkami. Obchody s potravinami a drogistickým tovarom sú v obci Východná.

Dobrá rada

– Nezdržiavajte sa v blízkosti reprosústav dlhší čas, príliš hlasný zvuk môže poškodiť sluch.

Informácie

– Počas festivalu bude otvorené informačné stredisko a od piatka 14.00 h do nedele 16.30 h bude fungovať aj telefónna informačná linka na čísle 0908 078 550.

Dôležité upozornenie

– Organizátori majú právo bezplatne použiť zábery (fotografické, video), na ktorých sú návštevníci festivalu, na jeho dokumentovanie a promovanie v budúcnosti.

oddelovač