English Version

Všeobecné informácie pre návštevníkov o organizácii festivalu [PDF]

 


 

Na stiahnutie

 

FFV 2017
plagát

[PDF]

FFV 2017
programový plagát

[PDF]

FFV 2017
skladačka

[PDF]
FFV 2017
skladačka (eng.)

[PDF]

 

Detské talenty 2017

 

Počas vyše šesťdesiatročnej existencie Folklórneho festivalu Východná sa na ňom predstavili už tisícky mladých a detských tanečníkov a spevákov. Tento rok majú šancu účinkovať v programe Naše malé talenty výnimočne len detské súbory a sólisti. Predtým však musia záujemcovia, ktorí chcú vystúpiť 2. júla na pódiu vo Východnej, vyplniť priložený dotazník a poslať ho do 31.3.2017 na adresu: ffvtalenty@gmail.com.

Dotazník [MS Word / DOC]  [Open (Libre) Office / ODT]  [Acrobat Reader / PDF]

 


 

Informácie pre záujemcov o pridelenie miesta pre stánky

 

Všetky žiadosti o pridelenie miesta pre stánky s tovarom a občerstvením, vrátane stánkov a priestorov pre tradičné remeslá, treba podať do 15. mája 2017 priamo obci Východná. Záujemcovia môžu vyplnené prihlášky posielať elektronicky alebo poštou. V druhom prípade treba na obálku uviesť: FFV – stánky.

O pridelení miest rozhodne výberová komisia. Rozhodnutie bude zaslané len vybraným záujemcom a to najneskôr do 5. júna 2017.

Kontaktné údaje pre zasielanie žiadostí
Telefón: 044/529 52 51;
Mail: kultura@vychodna.eu
Korešpondenčná adresa: Východná 616, 032 32 Východná
Kontaktná osoba: Mgr. Danka Kabátová

Prihláška - stánky s tovarom a občerstvením [Excel / XLS]  [Acrobat Reader / PDF]

Prihláška - tradičné remeslá [Excel / XLS]  [Acrobat Reader / PDF]

 


oddelovač