English Version
Štvrtok 29. 6. 2017 Piatok 30. 6. 2017 Sobota 1. 7. 2017
Nedeľa 2. 7. 2017

 

NEDEĽA 2. 7. 2017

 

VEĽKÁ SCÉNA

 

POMÔŽTE NÁM CHVÍĽU VYSLOBODIŤ VÍLU
14.30 – 16.00
Najlepší detskí sólisti, členovia detských folklórnych súborov a ďalší vybraní účinkujúci budú spoločne – tancom a spevom oslobodzovať zo zakliatia vílu.
Autori programu: Jozef Ďurači, Alena Meszárošová, Vlado Mišík.

 

MALÁ SCÉNA

 

NAŠE MALÉ TALENTY
09.30 – 10.30
Malá scéna sa otvorí detským talentom - tanečníkom, spevákom  a inštrumentalistom, ktorí majú chuť odprezentovať sa divákom po svojom.
Autorka programu: Michaela Košová.


Z NAŠEJ KUCHYNE
11.30 – 12.30
Program zostavený z vystúpení detských folklórnych súborov, ktoré sa zúčastnili na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Pod Likavským hradom.
Autori programu: Jaroslava Kohútová, Nataša Hermanová.


VANDROVNÍCI
13.00 – 14.00
Stratené detské riekanky, tanečné hry, ľudové piesne a tance osvojené a pretvorené do súčasnej podoby.
Autorský tím: Andrea Pitoňáková, Lenka Hyblárová, Alena Škodyová, Liana Prítoková, Stanislav Baňas, Peter Stripaj.

 

HUMNO

 

PRIADKA A KRÁĽ
09.00 – 10.00
Veselé rozprávkové predstavenie s bábkami a pesničkami o pracovitej priadke, ktorá svojou múdrosťou zachráni kráľovstvo.


EJ, CINDRUŠKA

10.15 – 11.00
Detské hry a tance pre deti a ich rodičov.
Autorka programu: Simona Dikaszová.


SOĽ NAD ZLATO
11.15 – 12.00
Interaktívne predstavenie o komediantoch, otcovi a jeho dcére, ktorí tlačia svoju káru po svete a obveseľujú ľudí svojimi kúskami. Cez rozprávkový príbeh Marušky a kráľa sa výchovne rieši vzťah otca a dcéry.


ZASADIL SOM ČEREŠNIČKU
12.30 – 13.15
Detské hry a tance pre deti a ich rodičov.
Autorka programu: Michaela Košová.

 

ETNODOM

 

ŠKOLSKÝ MAJÁLES/JUNIÁLES V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
10.30 – 12.00
Vernisáž spojená s prezentáciou výsledkov výskum súčasných kalendárnych obyčají vo vybraných lokalitách Slovenska.
Autori programu: Margita Jágerová, Zuzana Beňušková, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.


ETNOFILM
13:00 – 14:00
Premietanie filmov s etnologickou tematikou.
Pripravila: Miriama Bošelová
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

KOSTOLY

 

EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE
08.30 – 09.30 / Evanjelický kostol
Program detských folklórnych súborov, sólistov spevákov, ľudových hudieb a inštrumentalistov.
Autor programu: Roman Malatinec.


SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
09.30 – 10.45 / RK kostol
Program detských folklórnych súborov, sólistov spevákov, ľudových hudieb a inštrumentalistov.
Autor programu: Roman Malatinec.

 

KOŠIARIK

KOŠIARIK

ČERT A KÁČA - rozprávky z maringotky
10.30 – 11.20
Marionetové divadlo ponúka zábavu pre všetkých - malých i veľkých.


KOŠIARIK
11.00 – 15.00
Zábava pre najmenších – môžu si vyskúšať mokré plstenie, chôdzu na chodúľoch, rozhýbať kosti pri športových úlohách, navzájom si porovnať sily, vytvoriť kreatívne zvieratká z recyklovaného materiálu, ponavliekať krásne náhrdelníky...
Pripravila: Barbora Volochová.
Upozornenie: Prítomnosť rodičov na programoch je nevyhnutná.

 

AREÁL AMFITEÁTRA

 

TRADIČNÁ KUCHYŇA Z KYSÚC
10.00 – 16.00 / Ohnisko
Pripravilo: Kysucké kultúrne stredisko.


TRADIČNÁ LIPTOVSKÁ KUCHYŇA
10.00 – 17.00 / Koliba
Pripravilo: OZ Dobrá Východná.


ÚĽUV – JARMOK MAJSTROV REMESIEL
09.30 – 16.00


ŠKOLA REMESIEL S ÚĽUV-om
09.30 – 15.00 / Kóje pod Májkou

 

GASTROCENTRUM

 

1. TANEČNÁ
09.30 – 10.15
Prebuďte sa do nového dňa! Ranná tanečná rozcvička, po ktorej prejde každá únava z predchádzajúceho dňa.
Pripravil: Stano Marišler.


PRI MUZIKE
10.30 – 11.30
Vyhrávanie slovenských ľudových hudieb.
Pripravil: Michal Noga.


TANEČNÝ DOM – STROFY A FIGURY
11.30 – 12.15
Strofické tance z východného Slovenska.
Pripravilo: OZ Dobrá Východná
Taneční majstri: Vladimír Kendra, Marek Sabol


TANEČNÝ DOM – MAKULOVCI Z PETROVIAN
12.30 – 13.15
Vlašiko z Petrovian.
Pripravilo: OZ Dobrá Východná.
Taneční majstri: Vladimír Michalko a Libuša Bachratá.


NA ROZLÚČKU
13.15 – 15.15
Zábava a vyhrávanie slovenských ľudových hudieb.
Pripravil: Michal Noga.

 

OBEC

 

VÝCHODNIANSKA IZBA
Obec Východná.

oddelovač