English Version

Podmienky akreditácie na Folklórny festival Východná

Na akreditáciu na Folklórny festival Východná nestačí novinársky preukaz, podmienkou je potvrdenie redakcie o plánovanom publikovaní príspevkov z Folklórneho festivalu Východná.
Akreditovať sa treba najneskôr do 26. júna 2018, zároveň do tohto termínu pošlite naskenované potvrdenie s podpisom nadriadeného, prípadne e-mail, ktorým vás vysiela na festival, na adresu zuzana.rackova@nocka.sk. Zástupcov médií, ktorí boli na festivale akreditovaní aj vlani, zároveň žiadame, aby k svojim údajom a potvrdeniu priložili aj skeny, prípadne linky na uverejnené/odvysielané materiály na adresu: zuzana.rackova@nocka.sk.
Priamo na mieste konania festivalu už akreditácia možná nebude.
Vopred nahlásení zástupcovia médií sa dostanú do areálu festivalu cez ktorýkoľvek vstup kedykoľvek počas konania festivalu. Akreditáciu budú mať pripravenú v tlačovom a informačnom stredisku.
Tešíme sa na vašu účasť na festivale.

 


oddelovač