foto z FFV 2019

Slávnostná atmosféra Folklórneho festivalu Východná každoročne vrcholí nedeľou. Zaspomínajme si na posledný festivalový dňa takto pred rokom.

V nedeľné dopoludnie po bohoslužbách v evanjelickom kostole nasledoval jeden z najpôsobivejších programov festivalu pod názvom Zo sveta. Autorka A. Jágerová v ňom predstavila vysťahovalecké piesne emotívne popretkávané úryvkami zo starých listov migrantov: „Nádherná a intimní atmosféra evangelického kostela přispěla ke zdaru celého počinu. Interpreti byli vynikající... Jednoznačně vynikající pořad ve všech směrech“ (M. Lukešová).

Na Malej scéne zatiaľ v programe Cestou k vám... autorka M. Kačmárová divákov symbolicky zaviedla do rôznych kútov našej krajiny. Cestou mali možnosť spoznať jedinečnosť variantov tradičného odevu z mnohých obcí a ich špecifické znaky.

foto z FFV 2019

Nedeľné popoludnie na Veľkej scéne amfiteátra patrilo deťom. V programe #Eniki beniki v autorstve O. a K. Galbičkovcov sa predstavili najúspešnejšie kolektívy z krajských kôl súťaže detských súborov.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Originálny aktuálny námet hranice medzi skutočným svetom a virtuálnou realitou, ktorú deťom dnes ponúkajú technológie, mal i hlbší pedagogický význam: „Autoři pořadu se snažili na současné generaci mladých tanečníků, zpěváků a muzikantů ukázat, že ačkoli jejich svět z velké části ovládají moderní informační technologie, stále mají v sobě kus dětské hravosti s citem pro umění...“ (M. Lukešová) Galaprogram v autorstve S. Marišlera pod názvom Vtedy vo Východnej... dramaturgiou postavenou na vtipných komentároch moderátora – návštevníka festivalu – uzavrel festivalovú nedeľu.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Návštevníci festivalu sa mohli zapojiť aj do mnohých mimoscénických a interaktívnych programov. Program autorky V. Golianovej Talenty poskytol priestor i tým súborom a jednotlivcom, ktorí netvorili súčasť programu na Veľkej scéne.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Jarmok remesiel a tvorivé remeselné dielne realizované v spolupráci s ÚĽUV-om ponúkli detským i dospelým návštevníkom možnosť naučiť sa tradičné remeselné postupy a na pamiatku si vyrobiť či zakúpiť tradičné výrobky z dreva, kože, hliny či drôtu, ale aj aktuálne dizajnové kúsky úžitkového umenia inšpirované tradičnými vzormi.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

V priestore Ohniska a občerstvovacieho centra si každý návštevník mohol pozrieť nielen prípravu, ale aj ochutnať tradičné jedlá z rôznych spišských obcí a, samozrejme, zapojiť sa do ich výroby. Autorom nového konceptu bol J. Gajdoš.

Rezbársky plenér Kresané do dreva v autorstve M. Meššu napĺňal zámer postupného dopĺňania veľkých drevených plastík, ktoré sú špecifickým objektom festivalu vo Východnej a už po desaťročia spoluvytvárajú jeho identitu.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Do areálu sa vrátili originálne inštalované výstavy v podobe sušiaceho sa plátna, ktoré replikami fotografií pripomínali históriu obce, tradičné odevy a výšivky. Návštevníci mali opäť možnosť zoznámiť sa vo Východnianskej izbe so zariadením a jedlami pripravovanými vo východnianskych domácnostiach.

Interaktívne programy – workshopy na festival lákajú i mladých či rodiny s deťmi. Umožňujú priblížiť tradičné hudobné, tanečné či remeselné zručnosti všetkým návštevníkom festivalu. V detskom svete Košiarika mali najmenší účastníci napríklad možnosť zapojiť sa počas celých troch dní do tvorivých dielničiek, školičiek spevu, tradičných hier či počúvať tradičné rozprávky pod profesionálnym pedagogickým vedením. Školičky tanca boli pre množstvo detských účastníkov pripravené v Humne.

foto z FFV 2019

A ešte niečo...

Festival sa neodohráva len na scéne. Stojí za ním i pozoruhodná zanietenosť jeho tvorcov a organizátorov, súdržnosť, kreativita, zodpovednosť. Aj vďaka tomu môže programový tím vytvoriť originálne, divácky príťažlivé programy, reflektujúce súčasné umelecké trendy a zároveň prezentovať naše kultúrne dedičstvo v jeho tanečných, hudobných, obradových, výtvarných a remeselný prejavoch v rozmanitej, sofistikovanej a pravdivej podobe. S vďakou všetkým tým, ktorí nám toto dedičstvo vytvorili, so zodpovednosťou voči tým, ktorí ho budú niesť v ďalších generáciách.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019