Legendárny choreograf a priekopník ľudového tanca Juraj Kubánka chce vzdať dielom Nesmrteľný tanečník na FFV 2020 poctu všetkým profesionálnym tanečníkom, spevákom a hudobníkom.

Autorský projekt Nesmrteľný tanečník je autobiografickým dielom choreografa a tanečníka Juraja Kubánku k jeho 90. narodeninám. Ako námet mu poslúžil vlastný životný príbeh plný dramatických situácií, keď neraz doslova utiekol hrobárovi z lopaty. Z nemocnice ho v maminom náručí poslali domov zomrieť, za okupácie mu nad hlavou svišťali guľky, ako zázrakom prežil aj španielsku chrípku.

„Francúzsky básnik François Villon povedal, že keby mal voliť medzi pravdou a krásou, zvolí si krásu, aj keď pravda v nej obsiahnutá býva niekedy krutá,“ vysvetľuje Juraj Kubánka. A tak je to aj v jeho Nesmrteľnom tanečníkovi: „Vždy, keď si tanečníka príde zobrať smrtka, múza tanca ho od neho odoženie a na konci smrť utancuje. Tanečník zbadá múzu tanca na vlastné oči a umiera na krásu.“

Námet diela spracoval a rozšíril nasledovník a žiak Juraja Kubánku, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík. K spolupráci prizval skladateľa Júliusa Selčana a s Poddukelským umeleckým ľudovým súborom vzniklo dielo, ktoré je oslavou života a zároveň poctou Jurajovi Kubánkovi. „Nesmrteľným sa môže stať každý z nás, ak sa na svet díva očami srdca a krásy,“ hovorí o predstavení Jaroslav Moravčík.

Umelecká tvorba Juraja Kubánku zahŕňa okolo 250 tanečných diel. Pod jeho vedením dosiahol vysokú umeleckú úroveň SĽUK alebo SLA (Súbor Lužických Srbov), spolupracoval aj s ďalšou desiatkou súborov doma i v zahraničí, keď ho komunisti vyhnali do Nemecka. „Na 66. ročníku FFV by sme chceli čo najsrdečnejšie osobne privítať Juraja Kubánku a vyjadriť mu uznanie za jeho celoživotné dielo a prínos pre folklórne hnutie,“ povedal Michal Bartók, generálny riaditeľ NOC. „PUĽS vystúpi na Veľkej scéne s Nesmrteľným tanečníkom vo štvrtok 2. júla 2020.“

Poddukelský umelecký ľudový súbor je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Prešove ako súčasť Ukrajinského národného divadla (dnes Divadlo A. Duchnoviča). V predstaveniach PUĽS-u sa snúbi živelnosť s jedinečným citom pre poetiku. Dramaturgia sa zameriava najmä na tradície Rusínov žijúcich na východnom Slovensku, ale aj na folklór ostatných regiónov Slovenska. Počas bohatej histórie sa v PUĽS-e vystriedalo vyše 500 profesionálnych umelcov. Súbor od svojho vzniku absolvoval desaťtisíc predstavení, tlieskali mu v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR.

Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS
PUĽS