Prihlášky - Poskytnutie predajného miesta

Systém elektronických prihlášok pre stánkový predaj nie je otvorený z dôvodu realizácie Folklórneho festivalu Východná 2021 formou online prezentácie.