NEDEĽA 3. 7.
13:00

Kožušnícke rody z Podpoľania a Novohradu

Prezentácia výsledkov unikátneho záchranného výskumu

Autor: Lukáš Jurčo

Autor už viac ako 15 rokov intenzívne skúma tradičnú ľudovú kultúru Podpoľania a Novohradu. Výskum realizuje v teoretickej rovine i prakticky v teréne a prostredníctvom remeselných experimentov. Sumárom týchto výskumov sú publikácie Ľudové kožušníctvo na Podpoľaní či Tradičný odev mužov na Podpoľaní a v severnom Novohrade a desiatky replík historických odevných súčastí. V prednáške Kožušnícke rody z Podpoľania a Novohradu autor priblíži metodiku záchranného terénneho výskumu, ktorý v súčinnosti s remeselnými experimentmi pomaly rozpletá bohatú sieť kožušníkov pracujúcich v priestore Podpoľania a Novohradu, ale najmä život, tvorbu, priateľské a rodinné vzťahy jednotlivých predstaviteľov „starej kušnierskej školy.“

Humno