ŠTVRTOK 30. 6.
18:00

Letokruhy hudby

Hudobno-slovná relácia prezentujúca vývin nástrojových zoskupení

Námet, scenár a réžia: Alžbeta Lukáčová
Odborná spolupráca: Marián Minárik

Od čias renesancie až po súčasnosť uplynulo niekoľko storočí, počas ktorých boli pevnou súčasťou života ľudí hudobné zoskupenia. Muzikantské zostavy a ich repertoár sa v čase menili – prirodzene reagovali na „spoločenskú objednávku“ a prispôsobovali sa aktuálnej hudobnej a tanečnej móde. Vďaka tomu, že nástrojové zostavy tvorili trvalé zostavy, začali sa tradovať. Vďaka dlhodobej kontinuite existujú vo svojej regionálnej a štýlovo-interpretačnej vyhranenosti rôzne podoby ansámblovej hudby aj dnes. O tom, aká cesta viedla od súhry bubna s píšťalkou až po cimbalové a dychové hudby, rozpráva etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. V relácii zaznejú unikátne historické nahrávky z archívu Slovenského rozhlasu aj zo súkromných terénnych výskumov ľudovej hudby.

Rádio Regina