NEDEĽA 3. 7.
10:00

Letokruhy odevu

Prezentácia vývoja tradičného ľudového odevu

Námet, scenár, réžia: Eva Dudková
Účinkujú: členovia FS Lysec (Belá-Dulice)

Od najstarších čias patril odev k základným potrebám človeka. Jeho primárnou funkciou bolo ochraňovať nositeľa pred prírodnými a klimatickými podmienkami. Forma a funkcia odevu sa menili. Bolo to pod vplyvom historického vývoja, hospodárskych, spoločenských zmien a možností, ako aj v závislosti od geografických a klimatických daností územia.

Program Krojovaná prehliadka bude prierezom dejinami tradičného odievania na Slovensku. Prostredníctvom názorných ukážok tradičného odevu, jeho jednotlivín a rôznych vývojových stupňov poukážeme na výrazné zmeny, ktoré sa udomácnili v tradičnom odievaní žien a mužov na Slovensku od devätnásteho storočia až po 60. roky 20. storočia.

Malá scéna