PIATOK 1. 7.
18:00

O bačovských rodoch

Prezentácia výskumu v Levočských vrchoch

Autor: Peter Kováč

O bačovských rodoch zo stredného Spiša a Levočských vrchov, ktoré si pastiersku kultúru, poznatky o pasení, chove a liečení oviec, obyčaje, rituály a jedinečný etický kódex správania generačne odovzdávali z otca na syna a hlásili sa k špecifickej komunite – komunite pastierov.

Humno