PIATOK 1. 7.
22:15

Magyar Állami Népi Együttes (Maďarský štátny ľudový súbor): Oživené Podkarpatsko

V úlohe vyvolávača: Mónika Kosina (hosťujúci umelec artist)
Hlas: Júlia Kubinyi, Milán Hetényi
Hudba: István Pál Szalonna
Hudobné spracovanie: Lajos Pál
Choreografi: Dezső Fitos, Enikő Kocsis, Richárd Kökény, Gábor Mihályi
Kostýmová výtvarníčka: Rita Furik
Scéna: Zsuzsa Molnár
Videoanimácia: Andrea Soós
Svetlo: László Győri
Umelecký asistent: Calin Orza
Hlavný choreograf: Gábor Mihályi
Hlavný dirigent tanečného orchestra: György Ágfalvi
Archívne fotografie použité v predstavení sú súčasťou archívu Etnografického múzea. Výber fotografií: Judit Csorba
Vedúci hudobného telesa: Ferenc Radics
Asistenti: Beatrix Borbély, Katalin Jávor, Máté Farkas, Zoltán Zsuráfszky Jr.
Umelecký vedúci: István Pál Szalonna
Vedúci súboru: Gábor Mihályi

Žijeme v dobe, keď sa ľudské spoločenstvá okolo nás nachádzajú v emocionálnom stave, ktorý je takmer nad rámec možností, v neznesiteľnom chaose duší a hluku prostredia. Ľúbivé klišé nemôže poskytovať dostatočnú duchovnú podporu ľuďom unaveným životom bez viery, nespoľahlivými ľudskými modelmi a morálnym zmätkom. Nedokáže ľudí nabiť dynamikou, nadšením či oddanosťou tvoriť. Kreatívni ľudia, ktorí reagujú na svet, neustále hľadajú odpovede na základné otázky ľudskej existencie: čo nás drží a čo nás podporuje? Čo nám ešte patrí a čo nám umožňuje byť samými sebou? Divadelní tvorcovia používajúci jazyk ľudového umenia sa usilujú o stav bytia, ktorý podporuje a povznáša dušu, skutočné zážitky a inšpirácie vyplývajúce z Bartókovej „jasnej jari“. Každá kultúra chráni a živí vlastného ducha v miniatúrnej verzii, ale v základných elementoch nesie dedičstvo univerzálnej ľudskej kultúry. Súčasťou tohto dedičstva je prijatie, solidarita a vnímanie postavenia národov „vedľa seba“, nie jedného nad druhým. „Ten, kto dokáže milovať svoje, je slobodný, bez akéhokoľvek tlaku a neukojiteľného hladu alebo smädu vlastníctva,“ ako tomu veríme spolu s Jánošom Pilinszkym.

Choreografická antológia Maďarského štátneho ľudového súboru Oživené Podkarpatsko predstavuje pestrú a bohatú tradičnú kultúru národov žijúcich v Karpatoch a v Zakarpatsku: Maďarov, Goralov, Ukrajincov, Rusínov, Huculov, Rumunov, Rómov, Židov. Predstavuje všetko, čo je vo folklóre týchto národov spoločné, i to, čo je špecifické, akcentujúc spoločné korene a podobnosti vyplývajúce zo zdieľania spoločnej historickej minulosti. Odovzdávanie tradícií, spoznávanie folklórneho jazyka nášho i susedných národov poskytuje možnosti nových stretnutí i sebaurčenia. Divadlo je priestorom týchto stretnutí a je pre ne zrkadlom. Zrkadlom, do ktorého je radosť pozerať sa, ktoré poskytuje odraz tým, ktorí ho tvoria, aj tým, ktorí v tichu publika zažívajú stav jeho inšpiratívneho prijímania.

Veľká scéna – amfiteáter