NEDEĽA 3. 7.
11:00

Posledný letokruh

Hudobno-spevácky program

Námet, scenár a réžia: Andrea Jágerová
Odborná spolupráca: Margita Jágerová
Účinkujú: FSk Dobrona (Dobrá Niva), FSk Kýčera (Čierny Balog), FSk Telgárt (Telgárt), Kopaničiarska muzika Martina Janšta (Košariská) a speváci spod Bradla

Nielen narodenie, dospievanie, svadba, ale i smrť a následný pohrebný obyčajový cyklus sa odpradávna spájali s rôznymi predstavami, magickými úkonmi a obyčajami.

Program Posledný letokruh bude venovaný hudobno-spevným prejavom, ktoré boli súčasťou pohrebov. Uvedieme v ňom balady, pohrebné plače spievané alebo recitované nad zomrelým a tiež náboženské i ľudové piesne. Popretkávame ich spomienkovým rozprávaním, ktoré priblíži poslednú fázu života človeka, okolnosti jeho úmrtia a samotný pohreb. V programe bude zároveň symbolicky poukázané na rôznorodé obyčaje, ktoré sa vykonávali pri pohreboch detí, mladých slobodných, ale i starších ľudí.

Evanjelický kostol, Východná