STREDA 29. 6.
18:00

Pozvánka do Východnej

Námet, scenár a réžia: Samuel Smetana

Tradične, tak ako už po celé desaťročia, sa táto relácia vysiela na úvod festivalu, aby sa rozhlasoví poslucháči dozvedeli dôležité informácie o zámeroch tvorcov programov, aby získali ucelenú predstavu o tohoročnej programovej ponuke nášho najvýznamnejšieho folklórneho festivalu.

Poslucháči sa dozvedia, ktorých obľúbených interpretov budú môcť tento rok vidieť a aké možnosti aktivít tento ročník ponúka – od scénických tanečných a hudobných programov na všetkých pódiách areálu vo Východnej cez tanečné, hudobné, hrové, remeselnícke či gastronomické workshopy pre deti i dospelých až po prednášky, výstavy, ľudové zábavy a mnoho ďalších.

Súčasťou relácie bude aj spomienka na jednu z najvýraznejších osobností slovenskej ľudovej kultúry, filmovej a televíznej tvorby, nedávno zosnulého scénografa, pedagóga, folkloristu, dramaturga, scenáristu a režiséra mnohých významných programov FF Východná, ktoré sa svojím obsahom a rozsahom zaradili medzi najvýznamnejšie tvorivé počiny festivalu v jeho histórii – Viliama Jána Grusku (* 24. 9. 1936 Ružomberok – † 23. 9. 2019 Bratislava).

Nalaďte sa už v stredu podvečer krásne, festivalovo!

Rádio Regina