SOBOTA 2. 7.
13:00

Remeslo so značkou. Poznáte súčasný ÚĽUV?

Prezentácia aktivít Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Autorka: Eva Ševčíková, ÚĽUV

Kým v minulosti bolo hlavným cieľom ÚĽUV-u vyhľadávanie, mapovanie a zachraňovanie vymierajúcich remesiel a domáckych výrob, dnes sa väčšmi sústreďuje na prepájanie vedomostí a zručností najlepších výrobcov s poznaním etnológov a s videním dizajnérov. Výsledkom je originálna autorská tvorba, rešpektujúca tradičné remeselné postupy a materiály. Odbornej aj laickej verejnosti ponúka prostredníctvom širokého spektra činností možnosť bližšie spoznať i zakúsiť ručnú remeselnú tvorbu a tak doceniť hodnotou výrobkov, ktoré v tomto procese vznikajú. Cieľom ÚĽUV-u v súčasnosti je byť kľúčovým partnerom v inovatívnych projektoch zameraných na kreatívny priemysel, remeslo a dizajn inšpirovaný remeslom. To znamená široko rozvinutú a najmä otvorenú spoluprácu s individuálnymi tvorcami, združeniami remeselníkov a dizajnérov, strednými a vysokými školami orientovanými na remeslo a dizajn a tiež s partnerskými organizáciami na Slovensku i v zahraničí.

Humno