SOBOTA 2. 7.
23:30

Skład niearchaiczny (Poľsko)

World music koncert

husle, spev: Marta Matuszna-Wejchenig
gajdy, píšťaly: Przemysław Ficek
viola: Stanisław Bafia
kontrabas: Rafał Bałaś

Poľské hudobné zoskupenie Skład Niearchaiczny vychádza z jadra beskydskej hudby a nachádza v nej skryté možnosti a inšpirácie, ktoré sa v priebehu rokov nahromadili v hudobnej tradícii tohto regiónu. V minulosti túto hudbu hrávalo hudobné zoskupenie huslí s píšťalou, ktoré v súčasnosti Poliaci nazývajú „skład archaiczny“. Názov kapely Skład Niearchaiczny nevyjadruje iba širšiu nástrojovú zostavu, ale predovšetkým to, že hudba beskydských majstrov je stále živou tvorbou, ktorú možno vedome rozvíjať a obohacovať.

Humno