Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube.

SOBOTA 2. 7.
17:00

Príbehy remesiel IV.: Tkanie na krosnách

Majsterky ľudovej umeleckej výroby Jarmila Rybánska a Mária Horváthová
Odborná spolupráca: Barbora Kanávorová, Jarmila Rybánska
Výroba: morusa, s. r. o., 2020
Príprava: ÚĽUV

Online