FFV 2022

Tento program ste mohli vidieť na RTVS  

SOBOTA 2. 7.
19:30

Vážení a zatratení

Hudobno-tanečné predstavenie o pastierskej kultúre Levočských vrchov.

Námet: Peter Kováč
Dramaturgia: Róbert Sabol, Peter Kováč
Choreografia: Róbert Sabol, Marek Sabol, Katarína Babčáková
Odborná spolupráca: Katarína Babčáková, Marek Sabol
Hudobné spracovanie: Filip Žiga, Matúš Ondruš
Hovorené slovo: Michal Smetanka
Zvukové efekty: RcR studio
Inšpícia: Katarína Pacáková
Voice over: Dominik Krupa
Kulisy: Dávid Pacák
Odev: Tomáš Mrázek
Účinkujú: Juhaska reguľa, ĽH Filipa Žigu, Michal Smetanka, Jakub Hanzely, SpSk Šafolka (Smižany), speváci z FSk Jalinka (Oľšavica)

„Viac ako dianie v dedine či meste poznali lúky, háje, studničky a napájadlá. Poznanie o chove, liečení ľudí i zvierat, svojbytnú kultúru, rituály a jedinečný etický kódex správania si odovzdávali z otca na syna po mnohé generácie. Ľudia z hranice medzi svetom ľudí a zvierat, svetom známeho a divokého, chýrni i zabudnutí, vážení a zatratení.“

Veľká scéna – amfiteáter