Poďakovanie partnerom Folklórneho festivalu Východná 2023

O festivale

Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier ožijú bohaté ľudové tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej kultúry.

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, preto v nás pri každom kontakte dokáže vyvolávať radosť zo vzájomného stretnutia a oživovať nielen históriu, ale aj city. Staňte sa aj vy súčasťou tejto oslavy.

Pozvánka na FFV 2023
Užite si tri dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej 30. júna až 2. júla! Viac informácií na festivalvychodna.sk a sociálnych sieťach.

68. folklórny festival Východná
30. 6. – 2. 7. 2023

Leitmotív

Generácia alebo rýdzejšie, krajšie a tradičnejšie – pokolenie. Pokolenie ľudí spojených vekom, hodnotami, záujmami, cieľmi a potrebami.

Akoby po kolenách kráčali pokolenia našich predkov za lepšou budúcnosťou pre nás všetkých. Skláňali chrbty na roliach, odchádzali za oceán, aby tam našli záchranu pred biedou, vracali sa a investovali do vlastného kúska zeme. Vo všetkých okamihoch radosti i smútku ich spájali piesne, tance, slová i obrazy, ktoré odjakživa patrili k našej krajine a rovnako sú neoddeliteľnou súčasťou Folklórneho festivalu Východná.

Na jednom gazdovskom dvore nažívali pokolenia starčekov a stareniek, otcov a matiek, synov a dcér, vnukov a vnučiek. Každý z nich tu mal svoje miesto a svoju úlohu. Tí, čo už nevládali robiť na poli, pomáhali najmenším objavovať svet a odovzdávali im svoje múdro. Tí, na ktorých pleciach ležala starosť o blaho veľkej rodiny, verili v silu troch grošov. Z jedného sa žilo, druhý sa vracal predkom, tretí sa investoval do potomkov.

Múdrosť troch grošov sa traduje dodnes aj v tradičnej ľudovej kultúre. Z jedného vo folklórnych kolektívoch žijeme. Druhý s úctou vraciame tým, ktorí nám odovzdali svoje bohatstvo, lebo sme pochopili, aký má význam. Tretí dávame mladým, aby našli radosť a chuť objavovať, učiť sa a zahoreli láskou k tradícii.

Z pokolenia na pokolenie sa posúva kolobeh nášho žitia. Preto v programoch FFV 2023 majú svoje miesto všetky generácie interpretov, ale i priaznivcov, divákov, nadšencov a podporovateľov. Na tomto mieste sa stretávajú ľudia s úctou k tradícii a vedno sa radujú, že je stále živá.

Mapa areálu

Mapa areálu

Mapa areálu

Kliknite na obrázok a zväčšite ho, alebo si ho stiahnite vo formáte PDF

Press

Na festival majú voľný vstup len vopred akreditovaní novinári do termínu 21. júna 2023 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Formulár slúži na registráciu jednej osoby, nie viacerých. Akreditovaný novinár sa musí na mieste podujatia preukázať platným novinárskym preukazom. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie v prípade nedodržania podmienok organizátora. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS. Umiestnenie Press centra bude vyznačené na mape areálu.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Tlačové správy

Ubytovanie

STANOVÁ DEDINKA FFV 2023

Stanová dedinka FFV 2023 sa nachádza v areáli amfiteátra Východná (mapa).

Stanová dedinka je bezplatná, má obmedzenú kapacitu a je na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné straty, škody a krádeže. Stany je možné umiestniť len v na to vyhradenej zóne.

Rozloženie stanu bude možné od: piatok 30. 6. 2023 od 14.00 hod.

Zloženie stanu najneskôr: nedeľa 2. 7. 2023 do 14.00 hod.

Čo je potrebné v prípade záujmu o stanovanie zakúpiť:

 • Permanentku na 3 dni, ktorá zahŕňa (areál + Veľká scéna).
 • Parkovanie na vyhradenom parkovisku pre verejnosť — v prípade potreby.
UBYTOVANIE V BLÍZKOSTI KONANIA FESTIVALU

Doprava

Vďaka ekologickému dopravnému partnerovi ZSSK sa na festival dostanete aj vlakom. Zoznam expresných vlakov (Ex) a rýchlikov (R) ZSSK s mimoriadnym zastavením v stanici Východná počas konania FFV 2023 nájdete tu . Časy zastavovania osobných vlakov (Os) nájdete v cestovnom poriadku ZSSK.

Pre uľahčenie prístupovej dopravnej komunikácie sme pre vás zabezpečili kyvadlovú dopravu zo železničnej stanice Východná smer Amfiteáter (Garáže SAD) a späť. Cestovný poriadok kyvadlovej dopravy nájdete tu .

Na Východnú ideme vlakom

Platby — Vstupenka

PLATOBNÁ KARTA

Návštevníci si môžu zakúpiť vstupenky na mieste konania festivalu aj vo forme platby platobnými kartami, čo je súčasťou životného štýlu a pohodlného prístupu pri riešení úspory hotovosti priamo na festivale. Platobná karta bude akceptovaná pri piatich vstupoch do areálu amfiteátra (A1, A2, A3, A4, A5).

HOTOVOSŤ

Platba v eurách.

ONLINE — PREDPREDAJ

Po zrealizovaní platby si môžete vaše vstupenky vytlačiť alebo uložiť v mobilnom telefóne.
Na mieste konania, po preukázaní sa vstupenkou dostanete wristband (páska na ruku).

Vstup pre obyvateľov obce Východná

Návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú do areálu amfiteátra vstup zdarma, na základe preukázania sa dokladom o trvalom pobyte v obci Východná.
Po preukázaní sa dokladom bude vydaná špeciálna páska, ktorá platí počas trvania festivalu. Odporúčame občanom ju neznehodnocovať.

V prípade, že občan s trvalým pobytom v obci Východná má záujem o programy uvádzané na Veľkej scéne, má nárok na zľavnené vstupné.

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Otváracie hodiny — Areál a pokladňa

Otváracie hodiny – areál pre návštevníkov
PIATOK 30. 6. 2023 od 14.00 hod. do 24.00 hod.
SOBOTA 1. 7. 2023 od 00.00 hod. do 24.00 hod.
NEDEĽA 2. 7. 2023 od 00.00 hod. do 16.00 hod.
Otváracie hodiny – pokladne A1-A5
PIATOK 30. 6. 2023 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
SOBOTA 1. 7. 2023 od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Zmena otváracích hodín vyhradená.

Parkovanie pre verejnosť

Zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná.

Priestor pre zázemie karavánov nebude k dispozícii!

V prípade ďalších informácií kontaktujte Obecný úrad, Východná, referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.

Cena parkovania pre verejnosť
Osobný automobil 2 €/deň
Dodávkové vozidlo 6 €/deň
Autobus 10 €/deň

Festivalový obchodík

Vezmite si kúsok z Folklórneho festivalu Východná domov na pamiatku! A to nielen z roku 2023!

Pripravili sme pre vás novú edíciu 2023 v limitovanom náklade: tričko, plátenú tašku a krásne tkanú stuhu určenú na metrážny predaj.

Opatrenia a zákazy

Ďalšie zákazy:
 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam a i.);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • vlastné nealko nápoje v plastových nádobách;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach (KOŠIARIK) a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku Veľkej a Malej scény (ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach).

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby sú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe tu.

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • kontrola stanovej dedinky;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – Opatrenia a zákazy);
 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok a i.);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Banky

Slovenská sporiteľňa 0850 111 888, *0900,
zo zahraničia: +421 2 582 68 111
VÚB 0850 123 000,
zo zahraničia: +421 2 485 55 970
Tatra banka 0800 00 1100, 0850 111 777, *1100,
zo zahraničia: +421 2 5919 10 00
ČSOB 0850 111 777,
zo zahraničia: +421 2 5966 88 44
UniCredit Bank 0800 14 00 14, *1111,
zo zahraničia: +421 44 547 68 70
Poštová banka 0850 00 6500, *6500,
zo zahraničia: +421 2 5960 11 22
365.bank 0850 365 365,
zo zahraničia: +421 2 5960 53 65
PRIMA banka 0850 700 007,
zo zahraničia: +421 41 511 11 11
City bank Europe +421 2 5823 04 00
Fio banka +421 2 2085 04 10,
+421 2 2085 04 11
Komerční banka 0800 118 100, 0800 171 007,
zo zahraničia: +421 2 5927 75 05
Privat banka +421 2 6828 57 77, +421 2 6828 57 50

Zdravotné poisťovne

Dôvera 0850 850 850,
zo zahraničia: +421 37 285 78 50
Všeobecná zdravotná poisťovňa 0850 003 003,
zo zahraničia: +421 2 2081 70 03
Union 0850 003 333,
zo zahraničia: +421 2 2081 18 11

Mobilní operátori – infolinky

Orange 905,
z iných sietí/zo zahraničia: +421 905 905 905
O2 Slovakia 949,
z iných sietí: 0949 949 949,
zo zahraničia: +421 949 949 989
Slovak Telekom 0800 123 456,
zo zahraničia: +421 903 903 903
4ka 950,
z iných sietí/zo zahraničia: +421 950 950 950

SOS | Únik

Únikové zóny:

Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.
Areál festivalu má štyri hlavné vstupné vchody/únikové východy: GATE 1/EXIT 1, GATE 2/EXIT 2, GATE 3/EXIT 3, GATE 4/EXIT 4 a ďalšie dva únikové východy ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5 a ÚNIKOVÝ VÝCHOD 6. Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

EKO

Na festivale každý návštevník vyprodukuje viac ako pol kilogramu komunálneho odpadu. To je viac ako 14 ton neseparovaného odpadu, ktorý skončí na skládke. Pritom väčšia časť z neho sa dá zhodnotiť. Až 40 percent odpadu z obdobných podujatí tvorí tzv. BRKO — biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z gastro zóny.

Naším cieľom sú zelené riešenia a zásadné zlepšenie výsledkov v rámci životného prostredia

 • asistované triedenie odpadu
 • kompostovateľný riad
 • zber druhotných surovín
 • udržiavanie čistoty areálu
 • family zóna
 • bezbariérový areál a zvýhodnené vstupné pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S
logo FFV

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTORI

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EXKLUZÍVNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

PODPORILI

DOPRAVNÝ PARTNER

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

O KVAPKU LEPŠÍ festival

Kontakty

logo NOC

Národné osvetové centrum

vychodna@nocka.sk

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080, v znení Dodatku č.1 vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-5399/2023-110/18744

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Kontakt na programového riaditeľa

Mgr. art. Pavol Pitoňák
programffv@nocka.sk

Kontakt pre médiá

Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240

Samuel Chlpek — kontakt pre sociálne médiá
samuel.chlpek@nocka.sk

Kontakt pre marketing

Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240