NEDEĽA 2. 7.
10:00
do 10:45

Škola tanca – Čardáš a frišká z Branova

Lektori: P. Hrabovský, M. Hrabovská
Hudobný sprievod: ĽH M. Topoľovského

Tancovisko