NEDEĽA 2. 7.
11:00
do 11:45

Škola tanca – Čardáš z Pozdišoviec

Lektori: P. Vajda, K Vajdová
Hudobný sprievod: ĽH M. Topoľovského

Tancovisko