SOBOTA 1. 7.
13:00
do 14:30

Prezentácia – Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Mgr. Peter Obuch, PhD. (Centrum tradičnej kultúry v Myjave): Centrum tradičnej kultúry v Myjave – zameranie, aktivity a publikácie

Prezentácia spojená s diskusiou je zameraná na predstavenie činnosti, projektov a publikačných výstupov centra spojených s problematikou tradičnej ľudovej kultúry.

Etnodom