SOBOTA 1. 7.
14:00
do 14:45

Škola tanca – Čikó čardáš

Lektori: V. Michalko s Lindou Luptákovou
Hudobný sprievod: ĽH Rendošovci

Tancovisko