PIATOK 30. 6.
20:00
do 21:15

ČĽOVEK

Slávnostný program pri príležitosti významného životného jubilea Štefana Kocáka, folkloristu, tanečníka, choreografa a kultúrno-osvetového pracovníka

Námet, scenár a réžia: Peter Kocák
Inšpícia: členovia FS Vranovčan
Účinkujú: členovia FS Vranovčan, Michal Hirko a rodina Topoľovských z Parchovian, Kristínka a Peter Vajdovci, Viktor Ťasko
Texty: Anna Gdovinová, Jozef Jenčo
Kamera/strih: Martin Krestián
Video-postprodukcia: Adrián Jenčo

Veľká scéna – amfiteáter

Štefan Kocák spolupracoval s Folklórnym festivalom Východná už od roku 1976. Členom Programovej rady FF Východná bol od roku 1996.

Autorská tvorba na FF Východná:

Vitaj, človek, a ži… (1996) – program dedinských folklórnych skupín
Chodníkmi predkov (1998) – galaprogram
Po jednom (1999) – súborový program
Nositelia tradícií (2000) – program dedinských folklórnych skupín
Pozdrav tisícročiu (2001) – galaprogram
Po jednom (2002) – súborový program
Obyčaje v tvorbe (2003) – program folklórnych súborov, skupín a detských súborov
Po jednom (2003) – program folklórnych súborov, skupín a detských súborov
Polstoročie pod Kriváňom (2004) – program folklórnych súborov, skupín
Jubilanti (2005) – program jubilujúcich súborov
Potulky po Slovensku (2008) – program jubilujúcich folklórnych súborov
Jubilanti (2008) – jubilujúce folklórne súbory
Šaffova ostroha (2009) – program laureátov celoslovenskej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Zrkadlenie po rokoch (2009) – program jubilujúcich folklórnych súborov
Šaffova ostroha – zlatý fond (2010) – program sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Nositelia tradícií (2010) – program folklórnych skupín
Šaffova ostroha (2011) – program sólistov tanečníkov v ľudovom tanci – laureáti 2010 – 2011
Dvadsaťročná Šaffova ostroha (2012) – program laureátov – sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Z najlepších… v stopách Cyrila Zálešáka (2013) – spomienkový program
Z najlepších (2015) – program laureátov a víťazov z celoštátnych súťaží
Z najlepších (2016) – program laureátov a víťazov sólistov tanečníkov – Šaffova ostroha 2016
Vychodna vo Východnej (2016) – program tanečnej skupiny Vychodna Slovak Dancers z Mississaugy pri Toronte – Kanada
Z najlepších (2017) – program víťazov a laureátov celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov
Šaffova ostroha 2017 a celoštátnej postupovej súťaže hudobného folklóru dospelých 2016
Predsvadbie (2018) – program folklórnych skupín
Z najlepších (2018) – program víťazov a laureátov celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2018

Spolupráca pri príprave a realizácii programov na FF Východná

Z tvorby (1997) – súborový program
Od Tatier k Dunaju – tancujú spievajú (1997) – galaprogram
Na ceste k sebe (2008) – súborový program
Čiernobiely svet (2014) – tanečné divadlo FS Vranovčan

Generálny riaditeľ NOC udelil pri príležitosti životného jubilea a 68. ročníka FFV Štefanovi Kocákovi poďakovanie za celoživotný prínos folklóru, folklorizmu a Folklórnemu festivalu Východná.