SOBOTA 1. 7.
14:45
do 15:45

Dišputy o choreografii ľudového tanca

Moderovaná diskusia

Vzrušujúci príbeh choreografie je výstižný názov kapitoly publikácie Reči a úvahy o choreografii autora Vlada Urbana a jeho dlhoročnej mediálnej spolupracovníčky Zuzany Bobríkovej. Vo vydavateľstve Perfekt bola v roku 2022 vydaná monografia zaoberajúca sa princípmi tvorby vo folkloristických kolektívoch za prispenia širšieho spektra autorov naprieč generáciami. Jej cieľom je rozvinúť plodnú diskusiu, fórum na dialóg a sumarizovať informácie z obdobia transformácie náhľadov na scénickú tvorbu vo folkloristickom hnutí.

Pripravil: Martin Urban

Etnodom

Od roku 1984, keď profesor Štefan Nosáľ spísal svoje skúsenosti v publikácii Choreografia ľudového tanca vydanej v SPN, vzniklo len málo publikačných výstupov, v ktorých sa hovorí o nových trendoch pre súčasnosť v choreografickej tvorbe a jej pomerne intenzívnom vývine. Autor priamo vyzýva na dialóg a dišputy, na tvorivé skúmanie možností a experimentovanie v žánri, ktorý zachováva a má rozvíjať hodnoty tradičnej kultúry prenesenej na javiská. Pretvorené do autorských diel opierajúcich sa o hlbokú znalosť kultúry, ktorá je obrovským inšpiračným zdrojom, v kreatívnom stvárnení s plným rešpektom k zákonitostiam zdroja, javiska a vzťahu divákov a interpretov.

Programový formát prezentácie publikácií o tradičnej ľudovej kultúre a jej scénickej prezentácii, o etnologických a antropologických aspektoch tanca, o tvorivých prístupoch k hudobno-tanečnej pedagogike, o nositeľoch tradičnej kultúry a ich nasledovníkoch tvorivo rozvíjajúcich a šíriacich aktuálne a medzinárodne uznávané prístupy, podobne ako v roku 2013 na Akademickej Nitre a ďalších vedeckých a umeleckých fórach, má svoj priestor aj vo Východnej. Etnodom a jeho realizátori poskytujú divákom priestor na poznanie a diskusiu už od roku 2015. Zážitkový princíp festivalu vo Východnej je takto skvele doplnený o informačné pozadie a vytvorenie prístupu k informáciám, ktoré ponúkajú skúsení odborníci vo viacerých oblastiach.