FFV: DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

Foto: Tyjatr

SOBOTA 1. 7.
13:45
do 14:30

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

Podľa hry ľudových bábkarov zapísal Juraj Hamar a upravil Ivan Gontko

Bábky oživujú: Ivan Gontko a Ivana Benedikovič Gontková alebo Rebeka Gontková
Výprava: Miro Duša
Kulisy: Ďuro Balogh
Bábky: Beata Westrych-Zazrivec, Jaro Štuller
Text piesne a réžia: Juraj Hamar

Humno

Osoby:
DON ŠAJN, DON FILIP, brat Dona Šajna
DON PETER, otec Dona Šajna
DOŇA KAROLÍNKA, DON AVENÉZ, otec Done Karolínky
GAŠPARKO, sluha Dona Šajna
UMUS, pustovník
SMRTKA, duch Dona Avenéza
ŠKRHOLA, sedliak
ČERTI

Španielsky príbeh o zvodcovi žien Donovi Juanovi pochádza zo 14. storočia a stal predlohou mnohých neskorších divadelných verzií. Hra patrila do kmeňového repertoáru každej bábkarskej dynastie. Na Slovensku hrávali tradiční bábkari hru pod názvom Don Šajn alebo Márnotratný syn. Don Šajn premrhá celý majetok v kockách a kartách, a preto sa rozhodne oženiť s Doňou Karolínkou, dcérou bohatého Dona Avenéza. Žiada preto svojho otca o peniaze na svadbu. Keď mu otec odmietne dať peniaze, v zlosti zabije jeho i svoju sestru. Doňa Karolínka, ktorá je zaľúbená do Dona Filipa, brata Dona Juana, odmieta svadbu. Don Šajn sa rozhodne pomstiť a v hádke zabije Dona Avenéza. Na úteku pred spravodlivosťou pripraví o život i pustovníka, ktorý žije v lese. Tam ho nájde duch Dona Avenéza a pozve ho k sebe na večeru. Don Šajn sa preľakne a dá sa strážiť, aby sa k nemu nikto nedostal. Trest ho však neminie, a tak ho napokon čerti so smrťou odnášajú do pekla. V hre nechýba Gašparko, ktorý ako sluha Dona Šajna po celý čas glosuje jeho konanie vtipnými komentármi. Hra je venovaná pamiatke všetkých slovenských ľudových bábkarov, vďaka ktorým pretrvalo tradičné bábkové divadlo do dnešných dní.

Predstaveniu bola v roku 2015 udelená cena za herecký výkon na Medzinárodnom festivale divadiel pre deti v Banja Luke.

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.