SOBOTA 1. 7.
11:00
do 12:30

Kronikárstvo na Slovensku – rozhodujúci element ľudovej kultúry a územných identít?

Prednáška spojená s diskusiou

Autor: Mgr. Martin Lukáč

Kronikárstvo je dlhodobo zanedbávaným fenoménom, a to aj v rámci tak či tak málo povšimnutej kultúrnej sféry na Slovensku. V prednáškovom bloku odznejú najpodstatnejšie informácie, ktoré laik i akademik potrebujú poznať pre lepší obraz o tom, akým spôsobom funguje kronikárska práca a akým spôsobom dokumentuje dianie v konkrétnej lokalite či inštitúcii alebo subjekte. Ako sa však vzájomne ovplyvňujú kronikárstvo a tradičná (ľudová) kultúra? Vďaka čomu dokáže práve kronikárstvo významne prispieť do diskusie o územných identitách i administratívnom členení Slovenska? Úlohou tohto prednáškového bloku bude, aby sme sa spoločným dialógom pokúsili zodpovedať nielen tieto položené otázky.

Etnodom