FFV: Po meči a po praslici

Foto: DFS Kis Megyer (Veľký Meder)

SOBOTA 1. 7.
18:00
do 19:00

Po meči a po praslici

Ku komu vzhliadali deti kedysi a aké vzory majú deti dnes?

Sme nositeľmi znakov svojho pokolenia. Vizuálne, umelecké, hodnotové črty a znaky zručností i ašpirácií sa prenášajú naprieč pokoleniami prostredníctvom rodových stereotypov, spoločenských noriem a rodinnej hierarchie. Podobáme sa na svojich predkov a často to ani netušíme. Vracať sa k svojej podstate, napodobňovať ju v jej výnimočnosti a nezabudnúť je hrdou pečaťou príslušnosti k rodu.

Účinkujú:
– Tancovadlo z Piešťan, laureát 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2023;
– DFS Kelčovan z Čadce, umiestnený v zlatom pásme 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2023;
– DFS Viganček z Košíc, laureát celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2022;
– DFS Kis Megyer z Veľkého Medera, absolútny víťaz detskej kategórie v celoštátnej súťaži maďarských folklórnych súborov pod názvom Táncpódium;
– DFS Hanička z Košíc;
– držitelia zlatého pásma v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha: Matej Červeňan a Radka Režná z FTS Trúfalci (Mníchova Lehota), Jozef Beňo a Lucia Balajová z DFS Kornička (Trenčín), Šimon Orgoník a Kristína Konečná z DFS Kopaničiarik (Myjava)

Námet, scenár, réžia: Lenka Adzimová
Texty: Zuzana Bobríková
Sprievodné slovo: Zuzana Bobríková a Ivan Krúpa
Inšpícia: Lenka Gogová, Marianna Svoreňová, Zsuzsanna Cehelská

Veľká scéna – amfiteáter