PIATOK 30. 6.
17:45
do 18:30

Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

Vernisáž výstavy

Inštitúcia: Záhorské múzeum v Skalici
Kurátorka: Mgr. Dita Andrušková, PhD.
Autor dizajnu a grafickej úpravy: František Jablonovský

Výstava približuje rodinné zvyky v kontexte životného cyklu. Spája ich najmä s tromi kľúčovými udalosťami v živote človeka – narodením, svadbou a smrťou. Opísané zvyky sa vzťahujú na vidiecke obyvateľstvo Záhoria, ktorého prevažným zamestnaním bolo roľníctvo. Z časového hľadiska ide o rozpätie 2. polovice 19. storočia až 1.polovice 20. storočia. Rôznorodosť rodinných obyčají ilustrujú na obrazovo-textových paneloch fotografie zbierkových predmetov fondu Etnológia a archívu Záhorského múzea v Skalici, doplnené fotografiami z ďalších súkromných archívov, pamäťových a kultúrnych inštitúcií. Výstavu realizovalo Záhorské múzeum v Skalici na prelome rokov 2020 – 2021 a bol k nej vydaný katalóg.

Etnodom