PIATOK 30. 6.
17:00
do 18:00

Rodinné zvyky v ľudovej kultúre Záhoria

Prednáška

Autorka: Mgr. Dita Andrušková, PhD. (Záhorské múzeum v Skalici)

Prezentácia je obsahovo spojená s výstavou Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria.
Zameriava sa na rodinné zvyky v roľníckom prostredí Záhoria a opisuje ich špecifiká, ktoré ilustruje na vybraných zbierkových predmetoch Záhorského múzea v Skalici. Zároveň približuje výskum ľudovej kultúry a rodinných obyčají regiónu Záhorie. Autorka na záver predstavuje novú publikáciu Rodina v ľudovej kultúre Záhoria, ktorá je knižným spracovaním a rozšírením uvedenej výstavy. Na 175 stranách obsahuje vyše 250 archívnych fotografií spolu s vybranými zbierkovými predmetmi Záhorského múzea v Skalici.

Etnodom