PIATOK 30. 6.
21:30
do 22:50

RUB A LÍCE

Námet, scenár, choreografia, réžia: Viliam Mikula
Hudba: Peter Jantoščiak
Scéna, kostýmy: Lenka Kadlečíková
Účinkuje: Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov)

Pohľady do histórie cez tri rôzne časové obdobia a miesta. V hudobno-tanečnom divadle sa prenesieme na hrad Ľubovňa od slávnych dôb stredovekých až po neslávne a ťažké časy v rámci Rakúsko-Uhorska. Tradičná huculská svadba a netradičná multikulti svadba v Užhorode v medzivojnových rokoch ukážu kontrasty spoločenských vrstiev 20. storočia. Ocitneme sa aj v súčasnosti so zamyslením nad svojím vkladom do novodobej histórie. V biblickom texte zaznieva absurdná prosba Boha o prerod dnešného konzumného človeka.

Veľká scéna – amfiteáter

Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Prešove s cieľom rozvíjať a javiskovo stvárniť vokálno-hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej – pracuje viac ako 40 umelcov.

Dramaturgia PUĽS-u sa v prvom rade zameriava na tradície Rusínov žijúcich na východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má PUĽS aj tance z okolitých krajín. PUĽS je jedinečným telesom, čo je viditeľné na predstaveniach, v ktorých sa snúbi živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty PUĽS-u sú emotívne, myšlienkovo bohaté, divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie.

Počas bohatej histórie sa v PUĽS-e vystriedalo viac ako 500 profesionálnych umelcov. Mnohí z nich vo svojej kariére pokračovali v iných telesách na Slovensku alebo v zahraničí. Bývalí členovia PUĽS-u vedú amatérske súbory alebo sa ako pedagógovia venujú výchove mladej umeleckej generácie.

PUĽS od svojho vzniku absolvoval viac ako desaťtisíc predstavení doma a desiatky zahraničných zájazdov. Tlieskali mu diváci v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR. V súčasnosti je PUĽS ambiciózne teleso so smelými dramaturgickými plánmi, ktoré chce v budúcnosti naplniť. PUĽS disponuje vlastnou technickou zložkou – profesionálnym zvukovým, svetelným parkom a vlastnou dopravou.