SOBOTA 1. 7.
10:15
do 11:00

S pokorou na poli aj v chráme

Piesne boli a sú kronikou ľudského bytia. Zachytávajú život celých ľudských generácií, ich myslenie, nazeranie na zmysel života, podoby strádania i radosti. Sila celých generácií bola v schopnosti s pokorou prijímať všetko, čo život priniesol. Skloniť sa s ľahkosťou pred silou ducha, prírody i lásky, pomáhať si navzájom nezištne, žiť v pravde a pokore pred sebou samým i Bohom. Áno, z pokolenia na pokolenie sa posúva kolobeh nášho žitia. Nevytrácajú sa však z toho kolobehu podstatné duchovné odkazy? Sme ešte reálne ich nositeľmi? Je skutočne pokora zabudnutou cnosťou? Pripomenieme si ju v podobe ľudových i duchovných piesní v podaní súborov i sólistov.

Účinkujú: ŽSS Poľana z Jarabiny, FS Kriváň z Východnej, MSS súboru Parchovianka, Mária Mamrilová, Julka Kormaníková
Autor: Anna Derevjaníková

Obec Východná – Evanjelický kostol