PIATOK 30. 6.
17:00
do 17:45

Škola spevu z Ponitria

Zo zápisov a fonografických záznamov B. Bartóka z obce Dražovce

Vedie: Margita Jágerová

Humno