PIATOK 30. 6.
18:00
do 18:45

Škola tanca – Slovenčina a frišká z Veľkého Zálužia

Lektori: A. Lincke, M. Lincke
Hudobný sprievod: ĽH Pagáčovci

Tancovisko