NEDEĽA 2. 7.
12:00
do 12:45

Škola tanca – Šorový z Pohorelej

Lektori: P. Hrabovský, M. Hrabovská
Hudobný sprievod: ĽH M. Topoľovského

Tancovisko