SOBOTA 1. 7.
17:00
do 17:45

Tanec a iné problémy

Námet a scenár: Ján Všetečka, Zdeno Jašek
Hudba a texty piesní: Ján Všetečka a pospolitý ľud
Choreografia: Stano Marišler, Lucia Nogová, Ján Všetečka
Príprava detí/mládeže: Radka Vatrálová, Katka Konswaldová, Marta Valentová
Scéna: Nikita Nikto
Grafický dizajn: Ján Všetečka
Projekcia: Ján Všetečka
Produkcia: Maroš Červenák
Asistenti réžie: Stano Marišler, Maroš Červenák, Zdeno Jašek
Réžia: Ján Všetečka
Účinkujú: Všetečníci (Bratislava)

Malá scéna

Položme si najprv otázku: Čo je to problém?
Podľa slovníka je problém „uvedomenie si nežiaduceho, nechceného stavu niečoho“.
Všimnite si, prosím, dôležité slovo „uvedomenie“. Uvedomenie je vlastnosťou vedomia, a preto je problém typický pre bytosti s vedomím. Živé bytosti. Kameň nemá vedomie, preto aj akékoľvek problémy sú mu cudzie. Je mu jedno, že sa o malú chvíľu stane súčasťou chodníka či bude hodený do susedovho okna. Živá bytosť hodená do susedovho okna, napríklad holub, vníma túto situáciu, naopak, ako problém. Rovnako aj sused, ktorý sa v tom čase z okna pozerá a zisťuje, čo je nové. Problémy vznikajú v ľubovoľných oblastiach našich životov a jednou z nich je aj tanec.