SOBOTA 1. 7.
14:45
do 15:30

Venované vám…

Program zachytávajúci prierez tvorbou súboru, ktorého tvorba prešla viacerými spoločenskými obdobiami a formovali ju viaceré umelecké osobnosti. Program pozostávajúci z programových čísiel, ktorými vzdávame poctu mnohým generáciám.

Pripravila: Mgr. art. Ľubica Mešková
Choreografia: Cyril Zálešák, Ľubica Mešková, Igor Hajdučík
Hudobná úprava: Štefan Molota
Účinkuje: Folklórny súbor Technik STU

Malá scéna

„Rok 1953 bol rokom, keď sa začala vytvárať identita technikára. Identita spojená so schopnosťou vnímania reálnych hodnôt, kultivovania kolektívnej pamäti, ktorá pri všetkej pokore znesie chvíle zlyhania, ale aj slávy.
Učil sa načúvať tomu, kto sa prišiel na nás pozrieť. Divákovi, bez ktorého by Technik nebol. Spoločne s ním píšeme neuveriteľnú históriu tohto jedinečného telesa aj my… minulí, dnešní aj tí, ktorí sa minuli. Veľká vďaka vám všetkým!“

Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU je umelecké teleso pozostávajúce z komorného orchestra, speváckeho zboru a folklórneho súboru, ktorý sa skladá z ľudovej hudby, speváckej a tanečnej zložky. Vznikol v roku 1953 pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pri ktorej pôsobí dodnes. Udržiavať, pestovať a scénicky rozvíjať slovenské folklórne tradície je hlavnou náplňou tohto už 70-ročného telesa. Spracováva folklór z rôznych oblastí Slovenska. Jeho členmi sú študenti z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, študujúci na bratislavských univerzitách. Je nositeľom viacerých ocenení z festivalových, ale i akademických súťaží a prehliadok.
Riaditeľkou súboru je Mgr. art. Ľubica Mešková, hudobnú zložku vedie Štefan Molota, dievčenskú spevácku skupinu Miroslava Záhumenská.