SOBOTA 1. 7.
15:45
do 16:45

Všelijaké huncútstva a žarty

Program dedinských folklórnych skupín

Humor v obyčajach i vo všednom živote ľudí.
Humor je korením života. Objavoval sa v mnohých prejavoch tradičnej kultúry, v ľudových piesňach, v obyčajach kalendárneho i životného cyklu, v tanci i v bežnej komunikácii ľudí. V programe Všelijaké huncútstva a žarty odznejú vtipné príbehy, ktoré sa stali v minulosti, i rôzne iné programové výstupy s prvkami humoru.

Autorka programu: Andrea Jágerová
Asistentka scénického uvedenia: Lucia Luptáková
Účinkujú: FSk Dobrona (Dobrá Niva), FSk Lubená (Poluvsie), FSk Sliačanka (Liptovské Sliače), FSk Kmotry a kmotrovia (Detva), Juraj Matiaš a Mária Kropáčová z Horných Plachtiniec, Mužská spevácka skupina Parchovianka (Parchovany), Ochotnícky divadelný súbor Stožkár zo Stožku

Malá scéna