NEDEĽA 2. 7.
12:30
do 14:00

Z pokolenia na pokolenie

Program detských folklórnych súborov

Po stáročia sa naše životy odohrávajú v kruhu rodiny a priateľov. Z pokolenia na pokolenie si odovzdávame skúsenosti. Každá nová generácia sa snaží odpútať od názorov starších a priniesť do sveta niečo nové, lepšie, modernejšie, technicky vyspelejšie. A to je dobre, pretože to nám dáva možnosť rásť. No nikdy by sme nemali zabudnúť na našu tradičnú kultúru Slovenska, ktorá je jedna z najrozmanitejších v Európe.

Réžia programu: Andrea Pitoňáková
Účinkujú: DFS Kornička (Trenčín), DFS Želiezko a Železiarik (Košice), Tancovadlo (Piešťany), DFS Pramienok (Liptovský Mikuláš)

Malá scéna