PIATOK 30. 6.
18:30
do 19:45

Z TROCH CHOTÁROV

Liptov je dodnes jedným z najrázovitejších slovenských regiónov so živou kultúrou. Pod vencom hôr, holí a vrchov sa v kotline rozdelenej riekou Váh rozprestierali niekdajšie mestečká, dediny, osady. Všetko malo svoj poriadok. Naši predkovia rešpektovali ustálené pravidlá spôsobu života, hospodárenia i kultúry. Skúsenosti si odovzdávali z generácie na generáciu. V súčasnosti sa každým dňom nenávratne stráca časť ľudových tradícií regiónu. Zo života odchádzajú poslední pamätníci, nositelia vzácneho dedičstva regionálnych tradícií. Prostredníctvom nášho programu vás pozývame nazrieť do našich troch liptovských chotárov dolného, stredného a horného Liptova, v ktorých sa snažíme uchovávať aspoň zlomok obrazu tradičnej spevnej, hudobnej i tanečnej kultúry vďaka členom folklórnych kolektívov, ktoré tu pôsobia a učia sa ich tí najmladší od najstarších. Tak ako to bolo voľakedy.

Námet, scenár a réžia: Miroslava Palanová
Odborná spolupráca: Mária Palasthyová
Inšpícia: Simona Dikaszová, Michaela Košová, Jana Veselovská, Zuzana Palanová
Účinkujú: DFS Sliačanček a FSk Sliačanka (Liptovské Sliače), Štefan Chmelický a Ivana Drobáňová (FS Váh, Liptovský Mikuláš), FSk Poludnica (Závažná Poruba), Vŕbové prútie (Liptovský Mikuláš), DFS Pramienok (Liptovský Mikuláš), FSk Stráne (Važec), FSk Kriváň (Východná), FS Váh (Liptovský Mikuláš)

Veľká scéna – amfiteáter