SOBOTA 1. 7.
19:50
do 20:00

Zámutovské dedičstvo

Ak sa láska k tancu, hudbe a ľudovým tradíciám odovzdáva nadšencom a milovníkom slovenského ľudového umenia, nemusíme sa báť o zachovávanie nášho národného pokladu. Sú také miesta v našej krajine, kde je tradícia stále živá. Po generácie tu odovzdávajú starší mladším svoje skúsenosti a poznatky. Ich kumšt a virtuozita sa prenášajú v čase, ožívajú v nových pokoleniach a v nových súvislostiach. Dostávajú sa za hranice chotára, aj do veľkých miest, kde tiež obdivujú krásu ľudového umenia. Folkloristi veľmi dobre vedia, na ktorých miestach našej krajiny stále „vyhárajú poklady“. Práve tam vznikajú jedinečné momenty krásy a nezabudnuteľné zážitky. Dnes sa zablysne zámutovské dedičstvo. Zďaleka nie je jediné, ktoré máme vďaka Vám, nositeľom tradícii a všetkým Vašim pokračovateľom. Ďakujeme.

Účinkujú: Držitelia zlatého pásma v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha: Andrej Ďurajka a Lujza Mydlová, Šimon Goda a Nelly Samková z DFS Tancovadlo (Piešťany), Štefan a Anna Višňovskí (Zámutov), Peter a Kristína Vajdoví (Košice), Martin a Katka Topoľovskí (Košice), Alfréd a Martina Lincke (Piešťany), Robo Sabol a Ivana Topoľovská (Bardejov), NOGABAND (Bratislava), muzikanti z ĽH DFS Tancovadlo: Timotej Hubinský, Lukáš Vlášek, Adam Cíbik a Matej Topoľovský

Veľká scéna – amfiteáter