SOBOTA 6. 7.
13:30
do 14:15

Fašiangy na Slovensku

Prednáška je zameraná na priblíženie základných charakteristík fašiangov v rámci tradičnej obyčajovej kultúry na Slovensku, zároveň približuje aktuálne podoby fašiangov na príklade troch lokalít na Záhorí (Borský Mikuláš, Štefanov, Šaštín-Stráže). Autorka predstavuje aktuálny etnologický výskum tejto témy na Slovensku, na ktorom pracuje oddelenie etnológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o jedno z významných sviatočných období, ktoré je súčasťou sviatkovania aj v súčasnosti, či už vo vidieckom, alebo v mestskom prostredí, neraz v tradičnej podobe, ale aj s mnohými inováciami.

Autorka: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., oddelenie etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre

Humno