PIATOK 5. 7.
15:00
do 18:00

Spomienka na Alexandra Gernáta z Krivian

Výstava

Kurátor: Michal Smetanka

Alexander Gernát sa narodil v Krivanoch 17. marca 1940 v gazdovskej rodine ako piate dieťa. Už v detstve pri pasení oviec si pán Gernát krátil čas výrobou rôznych píšťaliek a akýchsi „trúb“.

Alexander Gernát: „Jag zme išľi hore jarkami zos ofcami, ta zme sebe z virbi, zo skuri virabjaľi piščalki i trubi. Zo skuri z virbi zme vitočiľi taki pas, no a potim skruciľi a bula truba. Ked bul dobri gonar, co mal i dva metre, ta to s teho bula poradna truba. Perše zme poodrezovaľi tote cenke konariky a tak do šikma po calej dluške zme pozarezovaľi z nožikom a odlupiľi skuru.

Objavnosť a trpezlivosť Alexandra Gernáta pri výrobe nového aerofónu aj pri jeho uplatnení v živých folklórnych aktivitách si zaslúži obdiv a uznanie odbornej i laickej verejnosti. So svojou gajdicou a hlavne dvojgajdicou sa stal neodmysliteľnou súčasťou všetkých miestnych vystúpení, ale aj rôznych kultúrnych podujatí v širokom okolí. Ako gajdičiara ho začali pozývať rôzne folklórne skupiny a súbory na svoje vystúpenia. Hra na gajdici umožnila Alexandrovi Gernátovi cestovať po celom Slovensku a navštíviť iné krajiny. Netradičný nástroj v oboch variantoch (gajdice i dvojgajdice) vzbudzoval u publika spravidla nebývalý záujem. Dvojgajdica sa tak stala symbolom inak maličkej obce Krivany a aj vďaka nej sa Krivany zviditeľnili na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dôkazom toho je aj erb obce, ktorý znázorňuje dvojgajdicu ako neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva obce. Svojou zanietenosťou a usilovnosťou sa pán Gernát jednoznačne zaslúžil o to, že gajdičiarska tradícia nevymrela, a navyše ju obohatil o vlastný impozantný vynález: dvojgajdicu – ako svetový unikát z Krivian.

Etnodom