NEDEĽA 7. 7.
14:00
do 15:30

Tradície v pohybe

Galaprogram 69. ročníka FFV.

Korene zapustené v podstate tradičnej ľudovej kultúry spájajú generácie celých etník, komunít a tvorivých jednotlivcov, posúvajúcich inšpiračné zdroje do novej kvality v opakovanom cykle rastu a tvorby. Tradície sú v neustálom dynamickom a premenlivom pohybe, v generačnom vývine názoru a vkusu, podliehajúc zmenám funkcií a ich nositeľov. Na scénu ich prenášame s rešpektom a snahou o hlbšie poznanie inšpiračných zdrojov, v tvorivom spracovaní pre javisko a divákov. Galaprogram 69. ročníka festivalu vo Východnej s leitmotívom Tradície v pohybe ponúka výber z programov, pestrú prehliadku scénických diel a autorských pohľadov, opierajúcich sa o pevné korene.

Účinkujú: FSk Dolina z Gemerskej Polomy, FSk Kriváň z Východnej, FS Urpín z Banskej Bystrice, FS Vagonár z Popradu, FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, súbor Zespół regionalny „Zbójnicek“” z Podhalia (Poľsko), FS Železiar z Košíc, Jozef Ďuráči z Trenčína, krajania Ivan Slávik z Kysáča, Dorin Ovidiu Popa z FS Sálašan z Nadlaku, sólisti UFS Mladosť z Banskej Bystrice, Romana Babicová z Hriňovej, Simona Hulejová z Ružomberka, ŽSSk Ulijanky z Nitry, Ján Kružliak ml. a Spectrum quartett, Ondrej Druga a kamaráti, ĽH Michala Pagáča, NOGABAND
Námet: Pavol Pitoňák
Dramaturgia, scenár, réžia: Martin Urban
Asistentka réžie: Tatiana Urbanová
Javiskové uvedenie a inšpícia: Tatiana Urbanová, Matúš Urban
Odborná spolupráca: Michal Druga
V technike: Matúš Druga
Moderátorka: Romana Babicová

Veľká scéna – amfiteáter