SOBOTA 6. 7.
16:15
do 17:30

Zábavky a hry tanečné

Program Zábavky a hry tanečné ponúka celú škálu interpretačných schopností členov súboru po stránke hudobnej, tanečnej aj hereckej. Začína sa klasickou javiskovou formou tancov zo Zemplína (z obce Parchovany) a Šariša (z obce Krivany). Nezvyčajný zážitok prinášajú inscenované príbehy z dedinského prostredia Abo špivaj, abo uder a choreografia Babski večar. Veľmi svojské sú hudobné a spevácke scénky, ktoré zachádzajú za bežné hranice, v akých sa pohybujú speváci a hudobníci folklórnych súborov. Program graduje hrami, ktoré sú známe z detského sveta (kolo mlynské), spolu s rytmickými hrami v spolupráci s divákmi. Ozdobou programu je majstrovské spracovanie bašistovskej, ktoré pokračuje rytmickými hrami v spolupráci s divákmi, čo dotvára konečnú podobu javiskovej produkcie. Radi sa hráme s tým, čo robíme.

Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne nepretržite od roku 1964. Skrýva sa za tým 60 rokov úspešného inscenovania tradičnej kultúry regiónov Zemplín, Abov, Šariš a Spiš. Dlhodobo si udržuje čelné postavenie medzi najlepšími kolektívmi Slovenska. Dominantou jeho programov je úspešná dramaturgia, kvalitná interpretácia, no predovšetkým nápaditá a originálna choreografická tvorba.

Účinkuje: FS Železiar z Košíc
Autor: Vladimír Urban

Malá scéna

Zábavky a hry tanečné – záznam z Malej scény