Podľa prieskumu Národného osvetového centra je Folklórny festival Východná 2. najznámejším festivalom na Slovensku. Medzi folklórnymi podujatiami si drží bezkonkurenčné prvenstvo.

Celý prieskum na výberovej vzorke 1 500 respondentov bol zacielený na festivaly a kultúrne podujatia na Slovensku v rôznych oblastiach umeleckej tvorby (divadlo, film, hudba, folklór a amatérska umelecká súťaž). Prioritne sa zameriaval na spontánnu a podporenú znalosť jednotlivých festivalov. Ťažisko prieskumu tvorila oblasť folklórnych festivalov – v prieskume sa zisťoval aj imidžový profil vybraných festivalov, ich postavenie v rámci konkurenčného trhu a špecifiká a odlišnosti medzi festivalmi. V odpovediach sa objavilo 45 podujatí, zväčša hudobných a folklórnych. Analýza sociálno-demografického zloženia návštevníkov umožnila identifikovať hlavné cieľové skupiny a návštevnícky potenciál do budúcnosti.

Keď sa povie festival, 9 % Slovákom napadne automaticky Folklórny festival Východná. Lepší výsledok dosiahol iba multižánrový festival Pohoda s 35 % spontánnou znalosťou. Na treťom mieste skončil Topfest so 4 %.

Ak mali respondenti možnosť vymenovať viacero festivalov, Folklórny festival Východná uviedlo až 29 % opýtaných. Pohoda zostala na prvom mieste (86 %) a na treťom mieste skončil hudobný festival Topfest (14 %). Folklórny festival Východná je na Slovensku dvojka, ale bezkonkurenčné prvenstvo si drží medzi folklórnymi festivalmi. Na priamu otázku, či už niekedy počuli o Folklórnom festivale Východná, odpovedalo kladne 88 % opýtaných. Medzi návštevníkmi festivalu Východná prevládajú ženy (57 %) a obyvatelia Prešovského kraja (21 %).

Folklórny festival Východná je najstarší folklórny festival na Slovensku. Prvý ročník sa uskutočnil na provizórnom pódiu v roku 1953 a trval jeden deň. O štyri roky to už boli tri dni a v roku 1958 zaznamenal rekordný počet 1 400 účinkujúcich a vyše 30-tisíc návštevníkov! Tento rok oslávi svoje okrúhle 65. výročie. Obcou Východná, ktorá má okolo 2 280 obyvateľov, za 3-4 dni prejde vyše 30-tisíc ľudí. Kedysi na festivale vystupovali folklórne skupiny vzdialené maximálne do 100 kilometrov, dnes prichádzajú z celého Slovenska a pozvanie prijímajú aj zahraničné súbory.

Našou ambíciou je stať sa znovu členom CIOFF (Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia), mimovládnej kultúrnej organizácie v pôsobnosti UNESCO. Tento rok plánujeme splniť všetky podmienky, aby sme ďalší rok mohli festival otvoriť so statusom CIOFF,“ povedal generálny riaditeľ Národného osvetového centra, ktoré Folklórny festival Východná organizuje.

Bohaté ľudové tradície ožijú v obci Východná na prahu letnej turistickej sezóny 4. až 7. júla. Novinári sa môžu akreditovať do 10. júna 2019. Program a všetky dôležité informácie pre návštevníkov sa nachádzajú na webe Festivalvychodna.sk.

Folklórny festival Východná usporadúva Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s obcou Východná pod záštitou ministerky kultúry SR. Zber dát pre Národné osvetové centrum zrealizovala agentúra SITCON v období od 23. apríla do 3. mája 2019.

info