Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry

O festivale


Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier ožijú bohaté ľudové tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej kultúry.

Počas jeho 65-ročnej histórie sa z festivalu stala vrcholná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi 1 400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov.

K festivalu Východná už neodmysliteľne patria aj ľudoví remeselníci, výrobcovia a umelci a v poslednom období sú najzaujímavejšími interaktívne a zážitkové programy – tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti.

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, preto v nás pri každom kontakte dokáže vyvolávať radosť zo vzájomného stretnutia a oživovať nielen históriu, ale aj city. Staňte sa aj vy súčasťou tejto oslavy.LÚČNICA vo Východnej 4. júla 2019

Či slnko, či dážď, 70 rokov SĽUK-u je len raz!

ETNODOM na Folklórnom Festivale Východná 2019

HUMNO na Folklórnom Festivale Východná 2019

REMESLÁ na Folklórnom Festivale Východná 2019

ŠKOLA TANCA na Folklórnom Festivale Východná 2019

Každý máme v srdci kus Slovenska - FF Východná 2019

Spojili sme tradičné s ešte tradičnejším - FF Východná 2019

Hranice a bez hraníc...

Hranica, medza, prah, zlom, premena. Rozhranie medzi minulosťou a prítomnosťou, snom a skutočnosťou, životom a smrťou, dňom a nocou, hranica medzi javiskom a hľadiskom. Ľudí dodnes delia viac či menej reálne hranice. Tie prirodzené, geografické hranice vytvorené riekami a horskými masívmi členených regiónov, etnické hranice oblastí osídlených Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, Nemcami, Bulharmi, ale aj Goralmi, Rómami a ďalšími našimi národnosťami a etnickými skupinami či s tým súvisiace hranice vierovyznaní. Tie naše, ľudským vnímaním sveta stanovené hranice sociálne a profesijné. A potom hranice, ktoré prinášajú dejiny – hranice historických období, ktoré ovplyvnili aj hranice vývinu foriem tanca, hudby, spevu, zvykov, obradov či etického a estetického vnímania sveta.

Ak by sme sa mali zamyslieť nad otázkou vymedzenia týchto hraníc, matematická presnosť by narážala na… život. Na ľudskú zvedavosť, tendenciu prekračovať hranice poznania, vymyslieť niečo, čo ešte nikto na svete. A tak by sme veľmi ťažko identifikovali, kedy ktoré sídlo patrilo do toho či iného regiónu, kedy presne sa objavilo harmonické hudobné myslenie či staré párové tance, kedy medzi rodinu našich predkov prišiel „genofond“ inej etnicity a kedy a v akom prostredí sa presne zrodil obrad vítania novej jari.

Medzi prvotné formy hraníc patria tie dané biologickými princípmi a samotnou ľudskou prirodzenosťou. Hranice veku, rodu, roly človeka v istej etape života. A možno práve tieto prirodzené hranice nepredstavujú bariéru prístupnosti a sú v skutočnosti mostom. Širokým, spájajúcim ľudí, regióny, kontinenty, svet. Lebo všetci bez rozdielu sme predovšetkým ľudskými bytosťami. Možno nás aj tohtoročný leitmotív festivalu o hraniciach medzi ľuďmi, ich stavaní, prekračovaní či búraní privedie k snahe, aby sme my ani naše potomstvo na našu spoločnú „ľudskosť“ nikdy nezabudli…

Press

Na festival majú voľný vstup len novinári vopred kreditovaní do termínu 21. júna 2019 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Formulár slúži na registráciu jednej osoby, nie viac. Akreditovaný novinár sa musí na mieste podujatia preukázať platným novinárskym preukazom. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie v prípade nedodržania našich podmienok. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS. Umiestnenie Press centra je vyznačené na mape areálu.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra  každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Tlačové správy

Mapa pre akreditovaných novinárov

Ubytovanie

STANOVÁ DEDINKA SLOVAKFOLKLORE      vypredané! 

 
Stanová dedinka SLOVAKFOLKLORE sa nachádza v areáli amfiteátra Východná  (mapa)Ubytovanie bude možné už od štvrtka 4.7. od 17:00 hod a miesto si môžete rezervovať tu.

REZERVAČNÝ LÍSTOK (prenájom miesta) stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE nezahŕňa vstup do areálu, amfiteátra a program na Veľkej scéne.

Možnosti využitia miesta v Stanovej dedinke SLOVAKFOLKLORE je podmienené zakúpením vstupeniek do arálu FFV a to:

 • Štvrtok – noc: vstupenka min. do areálu (štvrtok, piatok)
 • Piatok – noc: vstupenka min. do areálu (piatok, sobota)
 • Sobota – noc: vstupenka min. do areálu (sobota, nedela)
 • Štvrtok až Nedeľa: permanentka alebo min. vstupy do areálu na všetky dni

Rezervačný lístok obsahuje jedinečné registračné číslo a QR kód, ktorým sa treba preukázať pri registrácii do stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE. Zakúpením rezervačného lístka automaticky súhlasíte s dodržiavaním pravidiel stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE.

Registrácia bude prebiehať pri vstupe do stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE:

 • štvrtok(4. 7. 2019): od 17:00 hod do 21:00 hod.
 • piatok, sobota (5. 7. 2019, 6. 7. 2019): od 8:00 hod do 21:00 hod.
 • nedeľa (7. 7. 2019): treba opustiť priestor areálu do 19.00 hod.
Pravidlá STANOVEJ DEDINKY SLOVAKFOLKLORE

 
Pravidlá a podmienky využitia Stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE na stiahnutie tu.
 

Stanová dedinka je už vypredaná.   Pravidlá a podmienky

V prípade otázok a viac informácií:
e-mail: info@svkfolklore.com
telefón: +421 907 034 982, +421 950 595 004

 

UBYTOVANIE V BLÍZKOSTI KONANIA FESTIVALU

 

Doprava

FFV aj vďaka partnerovi ARRIVA a podpore uľahčenia prístupovej dopravnej komunikácie zabezpečuje bezplatnú kyvadlovú dopravu pre návštevníkov zo železničnej stanice Východná smer Amfiteáter (Garáže SAD) a späť. Cestovný poriadok kyvadlovej dopravy k vybraným železničným spojom smer Žilina a Poprad nájdete tu.

Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky ŽSSK. Všetky osobné vlaky vrátane mimoriadnych vlakov ŽSSK s cieľovou zástavkou Východná nájdete v cestovnom poriadku ŽSSK na obdobie konania FFV 2019 tu aj s informáciou, ku ktorým spojom je zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava.

Platby – Vstupenka

PLATOBNÁ KARTA

Tento rok umožníme návštevníkom zakúpenie vstupeniek na mieste konania festivalu aj vo forme platby platobnými kartami, čo je súčasťou životného štýlu a pohodlného prístupu pri riešení úspory hotovosti priamo na festivale. Platobná karta bude akceptovaná pri štyroch vstupoch do areálu amfiteátra (A1, A2, A3, A4).

Vedeli ste, že:
Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes?

V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Mastercard ,Maestro a VISA,VISA Electron . Ďalej karty emitujú spoločnosti Diners Club International ,American Express a najmä v Azií Japan Credit Bureau.

Zdroj: www.zbk.sk

HOTOVOSŤ

Platba v EURách.

V areáli amfiteátra bude umiestnený mobilný bankomat SLSP pre prípadný nedostatok hotovosti.

ONLINE – PREDPREDAJ

predpredaj.sk a festivalvychodna.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek za výhodnejšiu cenu ako nákup priamo na mieste konania festivalu. Pozri cenník tu .

Po zrealizovaní platby si môžete vaše vstupenky vytlačiť alebo uložiť v mobilnom telefóne.

Na mieste konania, po preukázaní sa vstupenkou dostanete wristband (páska na ruku).

Otváracie hodiny – Areál FFV

Otvorenie areálu pre návštevníkov

ŠTVRTOK 4. 7. 2019 17.00 hod.
PIATOK 5. 7. 2019 08.00 hod.
SOBOTA 6. 7. 2019 08.00 hod.
NEDEĽA 7. 7. 2019 08.00 hod.

 

Predaj vstupeniek na mieste

ŠTVRTOK 4. 7. 2019
A1 pokladňa / vstup 17.00 – 24.00
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 17.00 – 20.00

 

PIATOK 5. 7. 2019
A1 pokladňa / vstup 08.00 – 24.00
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 08.00 – 20.00

 

SOBOTA 6. 7. 2019
A1 pokladňa / vstup 08.00 – 24.00
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 08.00 – 20.00

 

NEDEĽA 7. 7. 2019
A1 pokladňa / vstup 08.00 – 16.00
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 08.00 – 16.00

Parkovanie

Zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad Východná, Referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.

Mapa parkovacích miest tu.

Festivalový obchodík

Zoberte si domov na pamiatku kúsok z Folklórneho festivalu Východná 2019!

Pripravili sme pre vás na oblečenie unisex tričko a mikinu, na hlavu klobúk v dvoch farbách. Ako spomienku si môžete odniesť jednoduchý vak na chrbát, plátennú tašku, fľašu na vodu, magnetku. Sme pripravení, aj keď zaprší – v malej čiernej guli sa skrýva pršiplášť.

Všetky predmety a oblečenie sú vo festivalovej čiernej farbe s motívom tanečnice, ktorá dostala meno Alžbeta. Familiárne ju volajú Beta. Dokonca má svojho tanečníka. Nájdete ho v motíve grafiky?

Zákazy

 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam…);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach (KOŠIARIK) a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25,
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku Veľkej a Malej scény (ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach).

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby budú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe tu.

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • kontrola stanovej dedinky;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – zákazy);
 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok…);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Odťahová a asistenčná služba  
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Banky

Slovenská sporiteľňa 0850 111 888
VÚB 0850 123 000, zo zahraničia: +421 2 4855 5970
Tatra banka 0800 00 1100, *1100, zo zahraničia: +421 2 5919 1000
ČSOB 0850 111 777, zo zahraničia: +421 2 5966 8844
UniCredit Bank 0800 14 00 14, *1111, zo zahraničia: +421 2 4950 1111
Poštová banka 0850 00 6500, +421 2 6828 5777, *6500, zo zahraničia: +421 2 5960 1122
PRIMA banka 0850 700 007, 041 / 5111 111, 02 / 6828 5777
OTB banka 0850 111 222, zo zahraničia: +421 2 5720 5080
City bank Europe 0800 004 696, +421 2 5823 0400
Fio banka +421 2 2085 0410, +421 2 2085 0411
Komerční banka 0800 118 100, 0800 171 007 zo zahraničia: +421 259 277 505
Privat banka +421 2 682 85 777, +421 2 682 85 750

Zdravotné poisťovne

Dôvera 0850 850 850
Všeobecná zdravotná poisťovňa 0850 003 003
Union 0850 003 333, 0850 112 211
Európsky preukaz ZP 0800 111 115

Mobilní operátori – infolinky

Orange 905, +421 905 905 905
Telefonika O2 949, 0940 940 940
Slovak Telekom 800123456

SOS | Únik

Únikové zóny:

Areál festivalu má štyri hlavné vstupné vchody/únikové východy: GATE 1/EXIT 1, GATE 2/EXIT 2, GATE 3/EXIT 3, GATE 4/EXIT 4 a ďalšie dva únikové východy ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5 a ÚNIKOVÝ VÝCHOD 6. Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

Odpad

Počas štyroch dní Folklórneho festivalu Východná zavíta do amfiteátra v obci pod Tatrami vyše 25-tisíc návštevníkov. Každý z nich vyprodukuje viac ako pol kilogramu komunálneho odpadu. To je viac ako 14 ton neseparovaného odpadu, ktorý skončí na skládke. Pri tom väčšia časť z neho sa dá zhodnotiť. Až 40 percent odpadu z obdobných podujatí tvorí tzv. BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z gastro zóny.

Z ohľaduplnosti k životnému prostrediu sme tento rok spustili projekt Zelená Východná. Naším cieľom je získať v budúcnosti status zero waste festival a separovať veľkú väčšinu odpadu, ktorý vznikne počas festivalu.

Projekt Zelená Východná spustíme tento rok separovaním PET fliaš a odpadu z gastro zóny (použitý olej a zvyšky jedál).

O výsledkoch nášho projektu budeme informovať po skončení festivalu.

Partnerom projektu Zelená Východná je spoločnosť BRANTNER Poprad.

logo Brantner

 

logo FFV

ORGANIZÁTORI

SPOLUORGANIZÁTOR

PODPOROVATELIA

EXKLUZÍVNY PARTNER

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

PARTNERI STANOVEJ DEDINKY

logo Dixi
logo Authentic Wood
logo Biela perla
logo Košice Int. Airport

DOPRAVNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Miesto konania

Trasy

Nájsť trasu

Zadajte vašu polohu, zvoľte spôsob dopravy a kliknite na tlačidlo Nájsť trasy.

Kontakty

logo NOC

Národné osvetové centrum

vychodna@nocka.sk

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Programový výbor

Mgr. Tatiana Šišková
Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

Mgr. art. Ondrej Galbička
Mgr. Michal Noga

Tajomníčka festivalu

Ľudmila Iványiová

Kontakt pre médiá

Elena Lipianska
Mgr. Alexandra Žilavá