S úctou a zármutkom sa lúčime s našou kolegyňou Jankou Liptákovou (* 1943 – † 2019).

 

Mgr. Jana Liptáková bola televízna a divadelná dramaturgička a scenáristka, kultúrna pracovníčka. Začínala ako odborná pracovníčka pre folklór v okresných a krajských osvetových zariadeniach. Potom takmer 30 rokov pracovala ako dramaturgička v Slovenskej televízii v Košiciach i v Bratislave, kde sa podieľala na viac než 600 televíznych reláciách a autorsky na 40 programoch. S režisérom Jozefom Bednárikom vytvorila 50 televíznych inscenácií. V druhej polovici 90. rokov spolupracovala na asi 50 programoch Gala Borisa Filana. Od roku 1990 pôsobila externe ako dramaturgička vo viacerých divadlách – v Divadle Andreja Bagara v Nitre, Štátnom divadle v Košiciach, Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde bola i umeleckou šéfkou. Významne sa zaslúžila o udeľovanie Ceny Jozefa Kronera, ktorá sa udeľovala profesionálnym i amatérskym divadelníkom.

Od roku 2000 pracovala na rôznych pozíciach v Národnom osvetovom centre v Bratislave – ako dramaturgička V-klubu, PR manažérka NOC a umelecká riaditeľka Folklórneho festivalu Východná.

Bola nositeľkou Ceny ministra kultúry SR za celoživotný prínos v oblasti umenia a Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby.

Posledná rozlúčka s Jankou Liptákovou bude 2. 1. 2020 o 10:30 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Spomíname so žiaľom
pracovníci Národného osvetového centra