Národné osvetové centrum pre rok 2020 vyhlási celoštátne postupové súťaže:

 • Šaffova ostroha 2020 – sólisti tanečníci v ľudovom tanci
 • Vidiečanova Habovka 2020 – hudobný folklór detí
 • Súťaž choreografií folklórnych súborov 2020
 • Zlatá priadka 2020 – detská dramatická tvorivosť
 • Divadlo a deti 2020 – divadlo dospelých hrajúcich pre deti
 • FEDIM 2020 – divadlo mladých
 • Belopotockého Mikuláš 2020 – divadlo dospelých
 • Hviezdoslavov Kubín 2020 – umelecký prednes a tvorba recitačných kolektívov a divadiel poézie
 • Mládež spieva 2020 – mládežnícke spevácke zbory
 • AMFO 2020 – amatérska fotografická tvorba
 • CINEAMA 2020 – amatérska filmová tvorba
 • Výtvarné spektrum 2020 – neprofesionálna výtvarná tvorba

Vyhlásenie súťaže FestMlaDych sa odkladá o rok.
Vyhlásenie súťaže Strunobranie sa odkladá na neurčito.