Na 65. ročník Folklórneho festivalu Východná prijali pozvanie účinkujúci z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny a Srbska.

Folklórny súbor Corvinus Közgáz prezentuje tradičné hudobno-tanečné i zvykoslovné dedičstvo maďarskej ľudovej kultúry s cieľom predstaviť ju divákom doma i vo svete a prispieť k jej životu v povedomí ďalších generácií. Súbor bol založený v roku 1948 a dodnes pracuje pri Univerzite Mateja Korvína v  Budapešti. V súčasnosti ho tvoria predovšetkým mladí študenti a absolventi vysokých škôl pochádzajúci z rôznych častí krajiny. Ich skúsenosti z poznania tradičnej kultúry rôznych regiónov prispievajú k rozmanitosti a profesionalite umeleckej prezentácie súboru rovnako ako nácviky, tanečné tábory, výskumy a exkurzie v rôznych regiónoch strednej a východnej Európy. Cieľom týchto aktivít je spoznať a osvojiť si tradičné formy ľudového tanca z týchto oblastí. Súbor sa prostredníctvom svojich originálnych a dynamických predstavení usiluje sprostredkovať hodnoty tradičného umenia ako zaujímavé, vzrušujúce dobrodružstvo aj pre generáciu dnešných ľudí. Pravidelne sa zúčastňuje na celoštátnych i medzinárodných festivaloch a ročne uskutočňuje desiatky vystúpení i na rôznych univerzitných a iných podujatiach. V ostatných rokoch súbor prezentoval tradičnú kultúru svojej krajiny v Španielsku, Taliansku, Švédsku i Turecku a predstavuje sa na Jarnom festivale v Budapešti i na festivale Sziget. Je držiteľom mnohých domácich i zahraničných ocenení a víťazstiev vo folklórnych súťažiach. Vedúcou súboru je Irén Deffend.

Národopisný súbor Dúbrava pôsobí v Dubňanoch od roku 1978, nadväzujúc na dlhoročnú činnosť tunajšieho Slováckého krúžku. Spracúva folklórny materiál z vlastného regiónu kyjovského Dolňácka a venuje sa i regiónom Strážnicka, Horňácka, Uherskohradištska a Uherskobrodska. Súbor sa úspešne prezentuje na najrôznejších folklórnych akciách a festivaloch v Česku i v zahraničí. V ostatnom období prezentoval tradičnú kultúru svojej krajiny vo Francúzsku, Estónsku i v Rumunsku a v roku 2017 na svetovej výstave Expo 2017 v kazašskej Astane. V minulom týždni sa súbor predstavil na MFF Strážnice v slávnostnom programe Prostá krása Kyjovska. V roku 2005 vydal súbor i vianočné CD Co se stalo nenadále a na festivale vo Východnej sa predstaví v sprievode cimbalovej muziky Friška. Vedúcou súboru je Eva Veselá.

Folklórny súbor Kralycja vznikol v roku 1991 pri Katedre folkloristiky a etnomuzikológie Národnej univerzity umenia v Kyjeve. Zakladateľom a umeleckým vedúcim je profesor Ivan Sinelnikov, zaslúžilý umelec na poli ukrajinskej kultúry. Cieľom práce kolektívu je výskum a popularizácia tradičných zvykov, obradov, piesní, tancov a hudby Ukrajiny. V repertoári súboru sú piesne z terénnych výskumov v regiónoch Rivne, Žitomír, Černochov, Volyň, ako aj piesne z Naddneperského a Kyjevského regiónu. Vznikli tak obradové pásma Štedrý večer, pásmo trojičných, svätojánskych obradov i pásmo jarných obradov Vesňanočka, ako aj spracovanie svadobných piesní a zvykov a piesní žartovných. Kralycja je držiteľom titulu laureáta medzinárodnej súťaže nahrávok ľudovej hudby Grand Prix Sveta Stračinu (2007). Súbor nahral takmer sto skladieb tradičnej ukrajinskej hudby, ktoré sa vysielajú v štátnom rozhlase, a vydal štyri nosiče. Kralycja uskutočnila umelecké turné po Ukrajine, Rusku, Bielorusku a Poľsku a predstavila sa na folklórnych festivaloch vo Východnej (2011) i na medzinárodných festivaloch v českej Ostrave, Nemecku, Estónsku i v Azerbajdžane.  Členovia súboru sa predstavia v originálnych tradičných odevoch z regiónov Poltavy a Podolia. Hudobný sprievod tvoria tradičné nástroje ako bubon, trstinová píšťalka, tamburína, ale aj akordeón a Panova flauta.

Folklórny súbor Przyszowianie, založený v roku 2001 z iniciatívy Andrzeja Bargła, Franciszka a Jerzyho Hebdovcov, prezentuje tradičnú hudobno-tanečnú i zvykoslovnú a obradovú kultúru sandeckých Lachov v južnom Poľsku. Pomocou etnografických výskumných i archívnych prameňov súbor rekonštruuje folklórne prejavy, zvykoslovie i tradičný odev. V repertoári kolektívu sú pásma zvykov, obradov i hudobno-tanečných prejavov zo svadobného, pracovného i kalendárneho cyklu. Súbor sa zúčastnil na mnohých súťažiach a folklórnych festivaloch doma i v zahraničí. Pravidelne vystupuje na podujatiach prezentujúcich hudobné i tanečné goralské tradície, akými sú Sabałowe Bajania v Bukowine Tatrzańskej či Medzinárodný festival horských krajín v Zakopanom. Vedúcim súboru je Edward Bocheński, ľudovú hudbu vedie Andrzej Twaróg.

Akademický folklórny súbor Oro z univerzity v srbskom meste Niš bol založený v roku 1959 a už v roku 1964 bol ocenený ako najlepší srbský folklórny súbor. Prezentuje bohaté tanečno-hudobné dedičstvo rôznych regiónov Srbska, predovšetkým z okolia mesta Niš a juhovýchodnej časti krajiny. Počas svojej existencie kolektív uskutočnil vyše 4 000 predstavení na festivaloch, súťažiach a vystúpeniach doma i v zahraničí (Nórsko, Španielsko, Brazília, Filipíny, USA). Súbor patrí medzi zakladajúcich členov srbskej národnej sekcie CIOFF. Umeleckým vedúcim súboru je Slavoljub Uzunović, riaditeľkou je Dragana Petković.